Concello da Estrada

Trámites

Procesos selectivos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo, polo proceso de estabilización de emprego temporal

 
Corrección de erros na oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal.
 

*NOTA ACLARATORIA POSTO EDUCADOR/A FAMILIAR (PROCESO ESTABILIZACIÓN)

En canto á Titulación esixida nas Bases da convocatoria indicar que a titulación de Traballo Social enténdese incluída dentro das “equivalentes”.

 

(30-01-2023) Procesos selectivos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo, polo proceso de estabilización de emprego temporal derivada da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.

(02-01-2023) Bases Xerais e específicas que regularán os procesos selectivos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo, polo proceso de estabilización de emprego temporal derivada da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.

Scroll ao inicio
Skip to content