Concello da Estrada

Deporte

Deporte

Dende o Concello e máis concretamente dende a área de deportes, queremos fomentar unha práctica deportiva saudábel  e recreativa.

Os obxectivos da Concellaría de Deportes son consolidar e mellorar a organización das probas deportivas existentes, promover   deportes alternativos, fomentar a práctica deportiva mediante as diferentes actividades que se desenvolven no concello, dándolle cabida a todo o mundo, creando e mellorando as infraestruturas e ampliando a oferta deportiva do municipio. 

Quérese tamén promover a participación social colaborando coas entidades deportivas e procurando espazos de colaboración, fomentado a práctica deportiva como un elemento de integración social educativo.

Ó concepto deporte entendido como actividade motora representa un fundamento e unha condición importante, no só para o desenrolo físico, se non tamén para o desenrolo intelectual e moral.

Scroll ao inicio
Skip to content