Concello da Estrada

Trámites

Procesos de estabilización polo sistema de concurso

      (13-03-2023) Anuncio BOE (prazas polo sistema de concurso), Instancia e Modelo de autobaremación dos procesos selectivos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo, polo proceso de estabilización de emprego temporal derivada da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.

Scroll ao inicio
Skip to content