Concello da Estrada

Trámites

Portelo único

Que é ?Permite presentar nas oficinas do Concello a documentación administrativa dirixida á Xunta de Galicia.
As funcións que comprende son :
– Rexistro Xeral de escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas a calquera organo da Administración Autonómica de Galicia.
– Información xeral da Administración Autonómica de Galicia.
– Información particular sobre aqueles expedientes administrativos tramitados por instancia perante a Administración Autonómica de Galicia, nos que o solicitante sexa o interesado.
– Acceso ao Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma.
Quen o pode utilizar ?Calquera persoa interesada.
Que documentos hai que achegar?Os mesmos que se se presentaran nas correspondentes dependencias da Xunta de Galicia.
Canto custa ?Gratuíto.
Como e donde se pode presentar ?No Rexistro Xeral do Concello de luns a venres en horario de 9 a 13,30 horas.
Que documentación entrega o Concello ?– Un xustificante de entrega da documentación achegada.
Outras informacións de intereseLei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
– Convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia e Admón. Pública e a F.E.G.A.M.P.
– Orde do 14/02/01 pola que se dispón o comezo da actividade administrativa a efectos de Rexistro Xeral de documentación dirixida á Xunta de Galicia, no Concello da Estrada e outros.
 

Scroll ao inicio
Skip to content