Concello da Estrada

Cultura

Palmóu Lorenzo, Jesús

Obra

As aparcerías agrarias(a súa evolución cara unha relación laboral)
Autor: Palmou Lorenzo, Jesús
Editorial: Fundación Alfredo Brañas. Edición en galego.
Descripción:
Tese de Doutaramento do letrado. Preténdese examinar o contrato de parcería desde a súa primeira regulación legal no Código Civil, ata a vixente Lei de Arrendamentos Rústicos, facendo fincapé naquelas modalidades territoriais que -como a galega- apenas experimentaron evolución, en contraste con outras(a canaria), que constitúen as antípodas deste suposto que tomamos como contraste.

as aparcerias agrarias

Las aparcerías agrarias (su evolución hacia una relación laboral)
Autor: Palmou Lorenzo, Jesús
Editorial: Fundación Alfredo Brañas e Editorial Reus, S.A. Edición en castelán
Descripción:
Tese de Doutaramento do letrado. Preténdese examinar o contrato de parcería desde a súa primeira regulación legal no Código Civil, ata a vixente Lei de Arrendamentos Rústicos, facendo fincapé naquelas modalidades territoriais que -como a galega- apenas experimentaron evolución, en contraste con outras(a canaria), que constitúen as antípodas deste suposto que tomamos como contraste.

Scroll al inicio
Ir al contenido