Concello da Estrada

Aviso legal

O Concello da Estrada facilita información de interese xeral para o pobo e o concello da Estrada, de maneira especial sobre as actividades oficiais do Concello e a organización municipal, e o fai a través de aestrada.gal, aestrada.es, e a estrada.com

Os contidos destos sitios web poderán ser modificados e actualizados polo Concello da Estrada sin necesidade de previo aviso, tanto no referente as informacións como a estructura e deseño gráfico.

O Concello inclue nos seus sitios enlaces a contidos externos que considere de interese para o cidadán, observando sempre a normativa que regula os dereitos de propiedade intelectual e as normas básicas de comportamento ético en Internet. A este respecto, o Concello non se responsabiliza das modificacións que poidan producirse nos destinos dos enlaces externos incluidos no sitio municipal, nin do uso que se faga desos contidos por parte dos usuarios da web.

O Concello da Estrada é titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e códigos que se recollen nos dominios de Internet mencionados previamente, excepto que se faga referencia expresa en sentido contrario. As marcas ou signos distintivos de calquera clase que se recollen nestos sitios web están igualmente protexidas pola lexislación vixente. A reproducción, distribucción, comercialización ou modificación non autorizada de todos eles constituye unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual.

A utilización non autorizada expresamente da información contida nos dominios, así como os perxuicios que puideran ocasionarse nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello da Estrada poderán orixinar o exercicio por éste das accións que legalmente procedan.

O usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e servizos ofrecidos polo Concello da Estrada na sua web realízase baixo o seu único e exclusivo risco e responsabilidade.

O usuario comprométse a facer un uso dos servicios e contidos da web adecuado a ley, e a non emplealos para realizar actividades ilícitas ou contrarias as normas básicas de comportamento ético en Internet, que atenten contra os dereitos de terceiros ou que infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial, ou calquera outra norma aplicable.

O Concello da Estrada non será responsable dos fallos que se puideran producir nas comunicacións, incluido o borrado, transmisión incompleta ou retrasos na remisión, non comprometéndose tampouco a que a rede de transmisión esté operativa en todo momento. O Concello da Estrada resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso o sitio web ou os servizos, en calquera momento, e sen necesidade de aviso previo, a aqueles usuarios que infrinxan as presentes condicións.

Nos casos non previstos en estas condicións xerais, así como na interpretación e resolución dos conflictos que puideran xurdir como consecuencia dos mismos, será de aplicación a lexislación española.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través de aestrada.gal, aestrada.es, e aestrada.com, realízase dacordo co disposto na Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demáis normativa aplicable. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido o Concello da Estrada, Praza da Constitución, s/n – A Estrada

Scroll ao inicio
Skip to content