Concello da Estrada

Servicios Sociales

Plan de igualdad

«O principio de igualdade de oportunidades e de trato de mulleres e homes é un dereito recoñecido para todas as persoas. Trátase dun asunto vital que concirne tanto ás mulleres como aos homes, é unha cuestión de dereitos humanos. A igualdade é un piar fundamental para a construción dunha sociedade xusta.

As políticas públicas de igualdade teñen como finalidade garantir que mulleres e homes poidan participar de forma igualitaria en todos os ámbitos da vida. En especial, os plans de igualdade constitúen unha serie de obxectivos, medidas e decisións adoptadas polas institucións públicas co fin de fomentar a igualdade entre mulleres e homes para mellorar a situación e posición das mulleres na sociedade. Os plans de igualdade serven para corrixir e/ou compensar as situacións de desigualdade e discriminación existentes, e teñen como finalidade contrarrestar os efectos producidos pola socialización de xénero……»

Scroll al inicio
Ir al contenido