Concello da Estrada

Trámites

Compulsa de documentos

Que é ?Certifica que un documento é exactamente igual ca o orixinal.
Quen o pode solicitar ?Calquera persoa interesada.
Que documentos hai que
achegar ?
O documento orixinal é unha fotocopia do mesmo.
Canto custa ?O que se indica nas Ordenanzas Fiscais do Concello
Cando se pode facer ?Sempre.
Onde se solicita ?Persoalmente nas Oficinas Xerais do Concello
Canto tempo tarda a resposta ?Inmediata.
Que documentación entrega o Concello ?– Orixinal
– Fotocopia cotexada
– Recibo de pagamento das taxas.
Outras informacións de intereseO Concello tan só cotexa documentos emitidos polo propio Concello ou que vaian a ser tramitados polo mesmo.
Tan só se cotexan documentos orixinais, non se compulsan fotocopias de fotocopias compulsadas.

Scroll ao inicio
Skip to content