Concello da Estrada

Trámites

Cambio de nome do titular

Qué é ?Unha comunicación de carácter obrigatorio por cambio do titular da propiedade dun inmoble rústico ou urbano, os efectos do Imposto sobre Bens Inmobles – IBI.
Quen o ten que que solicitar ?O comprador ou o vendedor do inmoble.
Que documentación hai que presentar ?

– Escritura de compra-venda.
– Último recibo do IBI
– Formulario 901 de cambio de dominio. Este impreso pode obterse na Administración de Facenda – Avda. Benito Vigo, 51 -.

Se o novo titular desexa facer o pagamento do recibo do IBI a través de domiciliación bancaria, cómpre tramitala.

Canto custa ?Gratuíto.
En que datas hai que facelo ?Dentro do prazo de dous meses a partir da formalización da escritura pública.
Como e donde se pode presentar ?Persoalmente ou por correo, nos seguintes lugares :
– Xerencia Territorial do Catastro.
– Administracións ou Delegacións de Facenda
– Concello.
Canto tempo tarda a resposta ?Immediata
Que documentación entrega a Administración ?– Comprobante do cambio de nome efectuado.
Onde se pode atopar máis información ?Nas páxinas do Catastro.
 

Scroll ao inicio
Skip to content