Concello da Estrada

Trámites

Alegacións a multas

Que é ?Trámite polo que se fai constar por escrito a disconformidade por unha sanción ou denuncia imposta polo Concello.
Quen o pode solicitar ?Calquera persoa á que se impoña unha denuncia.
Que documentos hai que achegar ?1. Escrito de alegacións.
2. Fotocopia da denuncia
3. Toda aquela documentación que o solicitante considere oportuno como achega de probas que o eximan da denuncia.
Canto custa ?Gratuíto.
Cando se pode facer ?Sempre, dentro do prazo establecido.
Como e donde se pode presentar ?No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ?Menos de 3 meses, que se contan a partir da data de presentación das alegacións no Rexistro Xeral de Entrada do Concello.
Que documentación entrega o concello ?– Xustificante da presentación da solicitude.
– Notificación da resolución das alegacións.
Outras informacións de intereseA presentación de alegacións non modifica o prazo voluntario de pagamento da sanción coa bonificación que regulamentariamente lle correspondese.

Scroll ao inicio
Skip to content