Concello da Estrada

Cultura

Miramontes Carballada, Angel

Obras

A innovación do sector do moble en Galicia
Autor: Miramontes Carballada, Angel
Editorial: Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada
Descripción:
A maior parte desta publicación foi a súa tese de licenciatura Este libro contribúe a lanzar luz á industria da madeira e a do moble. Evidencia a incapacidade do territorio forestal galego para fornecer de materia prima a este subsector industrial. A necesaria reorientación da política forestal e da política de desenvolvemento rural das últimas décadas necesita estudos coma este.

a innovacion do

Scroll ao inicio
Skip to content