Concello da Estrada

Ayuntamiento de A Estrada

Policía Local

Objetos perdidos – Año 2022

10 Noviembre 2022

 

DIA LUGAR OBJETO
08-04-2022CALLE SAN ANTÓNLLAVE COCHE
04-05-2022CALLE LEICURESGAFAS GRADUADAS
05-05-2022PRAZA FEIRALLAVES
09-05-2022OFIC.GAS LALINGAFAS GRADUADAS
18-05-2022AV. VENEZUELAGAFAS GRADUADAS
20-05-2022SERVICIOS SOCIALESGAFAS CON FUNDA
20-05-2022——————————–LLAVE VEHÍCULO
24-05-2022TRAV. VEALLAVE CON 2 LLAVEROS
24-05-2022ALAMEDAGAFAS GRADUADAS
26-05-2022CASA DE LAS LETRASLLAVE CON LLAVERO
06-06-2022PLAZA CONSTITUCIONLLAVE VEHÍCULO
08-06-2022ALAMEDAJUEGO LLAVES
22-06-2022PLAZA FERIAJUEGO LLAVES
23-06-2022CAÑOTEIRALLAVERO
23-06-2022CAMIÑO OUZANDETARJETA
24-06-2022CAMPO FERIA(ATRACCIONES)JUEGO LLAVES
25-06-2022FRUTERIA DOITARJETAS BANCARIAS
25-06-2022SAN ANTON (TAPERIA O´LAR)TAJETA BANCARIA
25-06-2022CALLE ULLA -DELANTE FRUTERIAJUEGO LLAVES
26-06-2022CALVO SOTELOTARJETA SERGAS
26-06-2022CALLE MATADOIROTELEFONO
26-06-2022SERAFIN PAZOJUEGO LLAVES
26-06-2022CALVO SOTELOJUEGO LLAVES
26-06-2022TEATRO PRINCIPALPENDIENTE
29-06-2022CALVO SOTELOJUEGO LLAVES
  LLAVE VEHÍCULO
04-07-2022CALVO SOTELORIÑONERA
15-07-2022CAMPO DA FEIRASILLA DE RUEDAS
19-07-2022CALVO SOTELOTARJETA  BANCARIA
20-07-2022FERNANDO CONDEJUEGO LLAVES
22-07-2022CALLE DE LA CULTURAFORMON
25-07-2022ALAMEDAJUEGO LLAVES
29-07-2022ZONA ESTACION AUTOBUSESJUEGO LLAVES
09-08-2022AV. SANTIAGOJUEGO LLAVES
09-08-2022RECAMBIOS EUROPAJUEGO LLAVES
15-08-2022CEIP PEREZ VIONDICARTERA
24-08-2022CAMPO FERIARELOJ SIN CORREA
08-09-2022LEICURESJUEGO LLAVES
19-09-2022ALAMEDAGAFAS GRADUADAS
19-09-2022PLAZA CONCELLORELOJ
21-09-2022LEICURESLLAVES
23-09-2022CEIP PEREZ VIONDILLAVE
23-09-2022ALAMEDALLAVE COCHE
02-10-2022SERAFIN PAZOJUEGO LLAVES
04-10-2022CEIP FIGUEIROAJUEGO LLAVES
04-10-2022CASTELAOJUEGO LLAVES
18-10-2022PORTA  DO SOLLLAVE
22-10-2022PORTA DO SOLPANDEIRA
01-11-2022ALAMEDA JUEGO LLAVES
 PLAYA FLUVIALLLAVE VEHÍCULO
08-11-2022PARKING MERCADOLLAVE VEHÍCULO
18-11-2022CALVO SOTELO – ABANCAJUEGO LLAVES
21-11-2022PONTEAREASJUEGO LLAVES
28-11-2022PRAZA DA FEIRAGAFAS
28-11-2022AV. BENITO VIGOTARJETA ARMAS
06-12-2022CALVO SOTELOBOLSO
20-12-2022IRYDAJUEGO LLAVES
24-12-2022GRADINJUEGO LLAVES

 

 

Policía Local

08 Abril 2022

 

HORARIO DE OFICINA: De 09:00h a 14:00h

 

TELÉFONOS:

Oficina: 986 57 08 98

Teléfono móvil: 649 446 915

Fax: 986 570 904

Mail: policia@aestrada.gal

 

 

DONDE ESTAMOS:

Plaza de la Feria Nº6

36680 A Estrada

https://goo.gl/maps/Fc7WaWWwHukzKKLY6

 

policia

 

 

 

 

 

 

Calendario unidades móviles ITV

08 Abril 2022

 

El calendario de unidades móviles para la revisión de la ITV es la siguiente:

https://www.sycitv.com/es/estaciones-syc/#secmoviles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarxeta de estacionamiento para persoas con mobilidade reducida

08 Abril 2022

 

Segundo o artigo 30 da modificación do título IX da ordenanza municipal de circulación deste Concello, no referente á concesión e tramitación das tarxetas de aparcamento para diminuídos físicos, será necesario para a súa obtención:

 1. Volante de empadroamento do Concello da Estrada
 2. Fotocopia do DNI do solicitante ou representante legal
 3. Fotografía actual tamaño carné
 4. Certificado de minusvalía expedido polo EVO no que se faga constar a imposibilidade de facer uso do transporte público.
 5. Fotocopia da  documentación do vehículo a nome da persoa con discapacidade, na  que conste que o vehículo está adaptado, ou no seu caso, a nome da persoa encargada de transportalo habitualmente.
 6. Fotocopia do permiso de conducir
 7. Fotocopia do pagamento do último recibo do imposto municipal sobre vehículos (IVTM) ou exención (se minusvalía > 33%)
 8. Declaración xurada do condutor habitual do vehículo, alegando a dita condición, no suposto de que non sexa a persoa con discapacidade.

 

Todo isto, xunto coa solicitude, deberá presentarse no Rexistro do Concello da Estrada.

 

Se quere consultar toda a información sobre a ordenanza, prema aquí.

 

 

 

 

 

Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida

08 Abril 2022

 

Según el artículo 30 de la modificación del título IX de la ordenanza municipal de circulación de este Ayuntamiento en lo referente a la concesión y tramitación de las  tarjetas de aparcamiento para disminuidos físicos será necesario para su obtención:

 1. Volante de empadronamiento del Ayuntamiento de A Estrada
 2. Fotocopia DNI del solicitante o representante legal
 3. Fotografía actual tamaño carnet
 4. Certificado minusvalidez expedido por el EVO en el que se haga constar la imposibilidad de hacer uso del transporte público.
 5. Fotocopia de la documentación del vehículo a nombre de la persona con discapacidad, en la que conste que el vehículo está adaptado, o en su caso, a nombre de la persona encargada de transportarlo habitualmente.
 6. Fotocopia del permiso de conducir
 7. Fotocopia del pago del último recibo del impuesto municipal sobre vehículos (IVTM) o exención (si minusvalía > 33%)
 8. Declaración jurada del conductor habitual del vehículo alegando dicha condición en el supuesto que no sea la persona con discapacidad.

 

Todo ello junto con la solicitud deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de A Estrada.

 

Si quiere consultar toda la información sobre la ordenanza, presione aquí.

 

 

 

 

DNI

08 Abril 2022

 

Para renovar el DNI en las oficinas de la policía local de A Estrada deberán llamar al siguiente número de teléfono 986 57 08 98 de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h, o pedir cita previa en el siguiente enlace: https://aestrada.sedelectronica.gal/citaprevia.3

 

El calendario de fechas es el siguiente:

RENOVARRECOGER
21-06-2328-06-23

  

Para renovar el DNI en cualquier otra oficina deberán pedir cita en el siguiente enlace: https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDni/

Si lo que quieren es renovar el pasaporte deberán pedir cita en el mismo enlace.

 

La documentación necesaria para la renovación del DNI es la siguiente:
 
 
Taxas DNI:
 
 
La documentación necesaria para la renovación del pasaporte es la siguiente:
 
 
Taxas pasaporte:

 

 

 

 

Scroll ao inicio
Skip to content