Concello da Estrada

Viaxes IMSERSO 2024/2025

O prazo de inscrición para participar no Programa de Vacacións para Maiores organizado polo IMSERSO en convenio de colaboración con este Concello correspondente a tempada 2024/2025 permanecerá aberto do 1 de xullo e ata o 19 de xullo (ambolos dous incluídos)

Poderán participar no Programa as persoas que cumpran os seguinte requisitos:

  • Estar empadroado no municipio da Estrada.
  • Ser maior de 65 anos.
  • Pensionistas de xubilación do Sistema Público de pensións.
  • Pensionistas viuvez con idade igual ou superior a 55 anos.
  • Pensionistas de invalidez, outras pensións ou prexubilados e ter en todos estes casos 60 anos cumpridos.

Sólamente se admitirá como acompañante o/a cónxuxe, aínda que non acade a idade e sempre que reúna tódolos demais requisitos, e a un fillo/a con discapacidade que teña un grao de minusvalía igual ou superior ó 45%.

As persoas que participaron nas viaxes organizadas na tempada 2023/2024 figuran directamente acreditadas para participar nas viaxes da tempada 2024/2025 polo que non teñen que presentar nova solicitude do IMSERSO, pero si deberán presentar solicitude de confirmación de reserva de praza no rexistro de entrada do concello do 1 de xullo ó 19 de xullo de 2024

Para aquelas persoas que non figuran acreditadas por non ter participado nas viaxes en anos anteriores, é condición imprescindible presentar solicitude segundo modelo facilitado polo IMSERSO, o dni dos participantes e o certificado de pensións, xunto co modelo municipal de reserva de praza dirixida ó concello.

As solicitudes deberán presentarse no Departamento de Servizos Sociales, o por Rexistro de entrada do Concello ou a traves da Sede Electrónica do Concello da Estrada ata o 19 de xullo.

A adxudicación das prazas será por orde de rexistro de entrada das solicitudes

Para máis información poden dirixirse o Departamento de Servizos Sociais (de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00) ou chamando o telefono 986 573 265

Scroll ao inicio
Skip to content