Concello da Estrada

Cultura

Ventura Figueroa, Manuel

Nado no 1708 en Sorribas – Santa Cristina de Vea, segundo Pedro Varela e Reimóndez Portela, e no Hospital Real de Santiago, segundo o biógrafo C. Sánchez Rivera, e José Filgueira Valverde. Chegou a ser Secretario do Papa. No seu Testamento deixou estabrecida unha Fundacion benefica, cecais das mais importantes.

Scroll al inicio
Ir al contenido