Concello da Estrada

FICHA DE DATOS BANCARIOS

Para axilizar trámites na realización de pagamentos dende a Tesourería do Concello da Estrada, ponse a disposición dos provedores, ou interesados en procedementos administrativos que poidan finalizar nun pagamento, a ficha de datos bancarios que pode descargar aquí.

Unha vez cumprimentada, segundo as instrucións que figuran na mesma, debe ser remitida a esta Tesourería por calquera dos medios previstos no propio documento.

Scroll ao inicio
Skip to content