Concello da Estrada

Trámites

Subvencións

Concello da Estrada convoca as Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024

Requisitos xerais:

  • Poderán acollerse a estas axudas o empresariado individual e as pequenas e medianas empresas (pemes), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2023 (enténdese por inicio da actividade a alta no imposto de actividades económicas -IAE-).
  • Que a empresa teña o seu domicilio fiscal e social na Estrada. O importe máximo destas axudas é de 2.000 € por empresa/autónomo.
    *Nota: é suficiente con presentar facturas por importe de 2000 euros

PRAZO DE SOLICITUDE: DO LUNS 27 DE MAIO AO VENRES 7 DE XUÑO DE 2024 (ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE)

Se tes calquera dúbida podes contactar co departamento de emprego do Concello da Estrada, chamándonos ao teléfono 986 677 740 o pasándote directamente polas nosas oficinas sen necesidade de cita previa en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Scroll ao inicio
Skip to content