Concello da Estrada

(29/09/2023) Resultados definitivos e resultado final do proceso selectivo contratacion dun/ha comercial para a actividade de Radio Estrada.

(25/09/2023) Resultado final do proceso selectivo contratacion dun/ha comercial para a actividade de Radio Estrada.

(18/09/2023) Listado de admitidios para cubrir un posto de comercial para actividade de Radio Estrada.

(29/08/2023) Bases da convocatoria para cubrir un posto de comercial para actividade de Radio Estrada.

(27/04/2023) Resultado final da convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de locutor de radio.

(17/04/2023) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de locutor de radio.

(03/03/2023) Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de locutor de radio.

 

(25/06/2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 postos de persoal laboral na categoría de Técnico/a de Orientación Laboral/Prospección de Empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do “Programa Integrado de Emprego da Fundación Cultural A Estrada 2019-2020”.

(18/06/2020) Listado definitivo de admitidos/as da convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada completa de 2 postos de persoal laboral na categoría de Técnico/a de Orientación Laboral/Prospección de Empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do “Programa Integrado de Emprego da Fundación Cultural A Estrada 2019-2020”.

(15/06/2020) Listado provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada completa de 2 postos de persoal laboral na categoría de Técnico/a de Orientación Laboral/Prospección de Empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do “Programa Integrado de Emprego da Fundación Cultural A Estrada 2019-2020”.

(04/06/2020) Bases da convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada completa de 2 postos de persoal laboral na categoría de Técnico/a de Orientación Laboral/Prospección de Empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do “Programa Integrado de Emprego da Fundación Cultural A Estrada 2019-2020”.

 

 

(27/12/2019) Resultado final para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal Administrativo para as actividades formativas afd.

(12/12/2019) Resultado final da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA 2019/000976 polo procedemento de concurso-oposición.

(12/12/2019) Resultado final da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD IFCT0209 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 2019/000975 polo procedemento de concurso-oposición.

(10/12/2019) Lista definitiva para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal Administrativo para as actividades formativas afd.

(02/12/2019) Resultado final da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS 2019/000774 polo procedemento de concurso-oposición.

(29/11/2019) Lista definitiva da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA 2019/000976 polo procedemento de concurso-oposición.

(29/11/2019) Lista definitiva da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD IFCT0209 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 2019/000975 polo procedemento de concurso-oposición.

(28/11/2019) Corrección erro na lista provisional para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal Administrativo para as actividades formativas afd.

* No apartado: “SEGUNDO: As persoas aspirantes excluídas, poderán no prazo de 1 día, subsanar ou enmendar, no seu caso, o defecto que houbera motivado a exclusión”

debería poñer:

“SEGUNDO: As persoas aspirantes excluídas, poderán no prazo de 3 días, subsanar ou enmendar, no seu caso, o defecto que houbera motivado a exclusión”

(27/11/2019) Lista provisional para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal Administrativo para as actividades formativas afd.

(27/11/2019) Lista provisional da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD IFCT0209 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 2019/000975 polo procedemento de concurso-oposición.

(26/11/2019) Lista provisional da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA 2019/000976 polo procedemento de concurso-oposición.

(26/11/2019) Lista definitiva da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS 2019/000774 polo procedemento de concurso-oposición.

(25/11/2019) Lista provisional da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS 2019/000774 polo procedemento de concurso-oposición.

(18/11/2019) Corrección erro nas bases do proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2019-2020,
Especialidade formativa (COMV0108) ACTIVIDADES DE VENDA.
*No Artigo 5, na táboa que se refire ao apartado IV do certificado de profesionalidade de Actividades de venda, na columna “Experiencia profesional requerida no ámbito da unidade de competencia / Con acreditación” onde pon “2 anos” debería poñer “1 ano”.

(16/11/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2019-2020,

Especialidade formativa (ADGG0408) OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.

(16/11/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2019-2020,
Especialidade formativa (IFCT0209) SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.

(16/11/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2019-2020,
Especialidade formativa (COMV0108) ACTIVIDADES DE VENDA
O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.

(16/11/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2019-2020,
Especialidade formativa (IFCT0109) SEGURIDADE INFORMÁTICA
O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.

(16/11/2019) Convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal Administrativo para as actividades formativas afd.
O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de novembro ás 14:00 h.

(12-04-2019) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD 2018-19 IFCT0309 MONTAXE E REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (2018/002863).

(12-04-2019) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD 2018-19 ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS (2018/002961).

(29/03/2019) Lista provisional da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD IFCT0309 MONTAXE E REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 2018/002863 polo procedemento de concurso-oposición.

(29/03/2019) Lista provisional da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS 2018/002961 polo procedemento de concurso-oposición.

(15/03/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2018-2019,

Especialidade formativa (IFCT0309) MONTAXE E REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS / 2018/002863

O prazo de presentación de instancias remata o luns día 25 de marzo ás 14:00 h.

(15/03/2019) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2018-2019,

Especialidade formativa (ADGG0408) OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS / 2018/002961

O prazo de presentación de instancias remata o luns día 25 de marzo ás 14:00 h.

(12/12/2018) Resultado final da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (2018/002907).

(04/12/2018) Resultado final do proceso selectivo para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal administrativo para as actividades formativas afd.

(03-12-2018) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD 2018-19 IFC078_2 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (2018/002860).

(30/11/2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 postos de persoal laboral na categoría de técnico/a de orientación laboral/prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do programa integrado de emprego “A Estrada Activa IV”.

(28/11/2018) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e Tribunal calificador da convocatoria para a provisión dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (2018/002907)

(27/11/2018) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e Tribunal calificador da convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada de 30 horas semanais de 1 posto de persoal laboral na categoría de persoal administrativo para as actividades formativas AFD.

(23/11/2018) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada completa de 2 postos de persoal laboral na categoría de técnico/a de orientación laboral/prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do programa integrado de emprego “A Estrada Activa IV”.

(23/11/2018) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD 2018-19 ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS (2018/002865).

(22/11/2018) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e Tribunal calificador da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD IFC078_2 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS.

(14/11/2018) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2018-2019,

Especialidade formativa (IFCT0209) SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 21 de novembro ás 14:00 h.

(14/11/2018) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2018-2019,

Especialidade formativa (SSCE0110) DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 21 de novembro ás 14:00 h.

(14/11/2018) Convocatoria para a contratación, con carácter temporal e en xornada de 30 horas semanais, preferentemente en horario de tarde, dun posto de persoal laboral na categoría de persoal administrativo; no ámbito de desenvolvemento das accións formativas AFD (Accións Formativas para Desempregados) 2018-19, na Fundación Cultural A Estrada.

O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 21 de novembro ás 14:00 h.

(14/11/2018) Bases da convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada completa de 2 postos de persoal laboral na categoría de técnico/a de orientación laboral/prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do programa integrado de emprego “A Estrada Activa IV”.

O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 21 de novembro ás 14:00 h.

(19/10/2018) Resultado final da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

(11/10/2018) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e Tribunal calificador da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

(11/10/2018) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e Tribunal calificador da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS.

(09/10/2018) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS.

(09/10/2018) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

(26/09/2018) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2018-2019.

Especialidade formativa (ADGG0408) OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 3 de outubro ás 14:00 h.

(26/09/2018) Convócase proceso selectivo, para a provisión, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2018-2019.

Especialidade formativa (COMV0108) ACTIVIDADES DE VENDA

O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 3 de outubro ás 14:00 h.

(17/01/2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de dous postos de persoal laboral na categoría de técnico/a de orientación laboral/prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A Estrada Activa III”.

(12/01/2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as para a contratación de dous postos de persoal laboral na categoría de técnico/a de orientación laboral/prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A Estrada Activa III”.

(29/12/2017) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de un Axente de Desenvolvemento Local para a Fundación Cultural A Estrada.

(28/12/2017) Bases da convocatoria para a provisión, con carácter temporal e a xornada completa de 2 postos de persoal laboral na categoría de técnico/a de orientación laboral/prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A Estrada Activa III”.

(22/10/2017) Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD, exercicio 2017-2018.
Especialidade formativa (IFCT0109) Seguridade Informática.
O prazo de presentación de instancias remata o mércores día 25 de outubro ás 14:00 h.

(10-10-2017) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.

(10-10-2017) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

(10-10-2017) Listado definitivo de alumnos/as do curso “SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO”.

(10-10-2017) Listado definitivo de alumnos/as do curso “COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA”

(02/10/2017) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

(02/10/2017) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.

(02/10/2017) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD IFCT0109 SEGURIDADE INFORMÁTICA.

(28/09/2017) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

(28/09/2017) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.

(28/09/2017) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarioss para impartir os módulos formativos da especialidade da programación AFD IFCT0109 SEGURIDADE INFORMÁTICA.

(17/09/2017) Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (COMV0108) Actividades de Venda.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

(17/09/2017) Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (IFCT0109) Seguridade Informática.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

(17/09/2017) Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (SSCE0110) Docencia de la formación profesional para el Empleo.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

(22-09-2016) Resultados da avaliación da Fase Oposición e Fase Concurso e Resultado Definitivo do proceso selectivo para a contratación de dous postos de persoal laboral na categoría de Técnico Inserción Laboral / Prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do Programa Integrado para o Emprego “A Estrada Activa 2016/2017”

(16-09-2016) Listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as para a contratación de dous postos de persoal laboral na categoría de Técnico Inserción Laboral / Prospección de empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do Programa Integrado para o Emprego “A Estrada Activa 2016/2017”

(27-07-2016) Listaxe definitiva de docentes para a impartición do certificado de profesionalidade: “Creación e Xestión de Microempresas”

(08-07-2016) Segundo o apartado 8.3 das bases da convocatoria das probas selectivas de docentes para impartir os módulos da especialidade formativa CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS (ADGD0210), que fai referencia á aprobación definitiva dos candidatos, o resultado final do proceso queda como segue:

(05-07-2016) Resultado final do proceso selectivo para contratar a docentes para os Módulos Formativos da Especialidade ADGD0210 – Creación e Xestión de Microempresas para o exercicio 2016.

(30-06-2016) Listado definitivo de admitidos e excluídos para contratar a docentes para os Módulos Formativos da Especialidade ADGD0210 – Creación e Xestión de Microempresas para o exercicio 2016.

(28-06-2016) Listado provisional de admitidos e excluídos para contratar a docentes para os Módulos Formativos da Especialidade ADGD0210 – Creación e Xestión de Microempresas para o exercicio 2016.

(15-06-2016) Probas selectivas, mestres Módulos Formativos Especialidades Programación AFD, exercizo 2016. Especialidade formativa ADGD0210 – Creación e Xestión de Microempresas (RD. 1692/2011, de 18 novembro).

(19-01-2016) Resultados da avaliación da fase oposición e resultado definitivo do proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”.

(13-01-2016) Listado definitivo de admitidos e baremación do proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”.

(30-12-2015) Resultado do proceso selectivo para a contratación dun/dunha axente de emprego e desenvolvemento local.

(24-09-2015) Listado dos participantes seleccionados do programa integrado para o emprego “A Estrada Activa 2015/2016”

(15-09-2015) Resultado final do proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das acción do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”

(11-09-2015) Listado definitivo de admitidos e baremación do proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das acción do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”

(10-09-2015) Listado provisional de admitidos e excluídos ó proceso selectivo para a contratación, con carácter temporal e a tempo completo dun posto de persoal laboral na categoría de técnico de inserción laboral/prospección de empresas, no ámbito de desenvolvemento das accións do programa integrado para o emprego “A ESTRADA ACTIVA 2015/2016”.

(29-07-2014) Resultado final do proceso de selección para cubrir unha praza de locutor de radio para a actividade de Radio Estrada.

(23-06-2014) Resultado final do proceso de selección para cubrir unha praza de locutor de radio para a actividade de Radio Estrada.

(30-12-2013) Resultados obtidos no proceso de contratación dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local.

(27-12-2013) Convocatoria para a contratación dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, quedando adscrito á Fundación Cultural da Estrada mediante contrato por Obra e Servizo determinado por un período dun ano.

(23-04-2013) Resultados definitivos obtidos no proceso de contratación dun locutor para Radio Estrada.

(12-04-2013) Listado definitivo de admitidos e excluídos para a contratación de un locutor para Radio Estrada.

(28-02-2013) Resultados obtidos no proceso de contratación dun locutor para Radio Estrada, mediante un contrato de relevo.

(22-02-2013) Listado definido de admitidos e excluidos para a contratación de 1 locutor para Radio Estrada, mediante contrato-relevo.

(26/10/2012) Curso de Iniciación a Internet

Entre os días 7 e 27 de novembro terá lugar o curso “Iniciación a rede de Internet”, curso que constará de 103 horas cun horario comprendido entre as 8 h. e as 15 h..

O vindeiro día 5 de novembro as 10:00 da mañán terá lugar o proceso de selección para o curso.

As inscripcións do curso deberánse facer na oficina do INEM (obrigatorio).

Requisitos mínimos: graduado escolar ou equivalente.

(29/06/2012) Resultados das probas para contratar a dez monitores formadores para o Campus de Verán do Concello da Estrada 2012.

(29/06/2012) Resultados das probas para contratar a un/ha socorrista –monitor de cursos para as Piscinas Municipais durante o Campus deportivo-cultural 2012 do Concello da Estrada mediante contrato laboral de duración determinada.

(27/06/2012) Lista de admitidos e excluidos para contratar a dez monitores formadores para o Campus de Verán do Concello da Estrada 2012.

(27/06/2012) Lista de admitidos e excluidos para contratar a un/ha socorrista –monitor de cursos para as Piscinas Municipais durante o Campus deportivo-cultural 2012 do Concello da Estrada mediante contrato laboral de duración determinada.

(20/06/2012) Convocatoria para contratar a dez monitores formadores para o Campus de Verán do Concello da Estrada 2012.

(20/06/2012) Convocatoria contratar a un/ha socorrista –monitor de cursos para as Piscinas Municipais durante o Campus deportivo-cultural 2012 do Concello da Estrada mediante contrato laboral de duración determinada.

Modelo de solicitude.

(26/12/2011) Resultados proceso selección AEDL

Scroll ao inicio
Skip to content