Concello da Estrada

Servizos Sociais

Pola codificación social do seu consumo

  1. Drogas institucionalizadas: que teñen un recoñecemento legal e un uso normativo, aínda que sexan as que creen máis problemas sociosanitarios (alcohol, tabaco, psicofármacos). 
  2. Drogas non institucionalizadas: a súa venda está sancionada pola lei, e ten un uso minoritario entre diversos colectivos para os que xogan un papel identificador.

Scroll ao inicio
Skip to content