Concello da Estrada

Plan Concellos 2021

 

(05-05-2021) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 3 peóns de obras públicas (Plan Concellos 2021).

 

(30-04-2021) Resultados da parte práctica e puntuación total para a contratación de 3 peóns obras públicas (Plan Concellos 2021).

 

(28-04-2021) Resultados da parte teórica para a contratación de 3 peóns de obras públicas (Plan Concellos 2021).

 

(27-04-2021) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 fontaneiros/as (Oficial 1ª) (Plan Concellos 2021).

 

(26-04-2021) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 electricistas (axudante) (Plan Concellos 2021).

 

(26-04-2021) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 condutor/a (Plan Concellos 2021).

 

(26-04-2021) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 4 albaneis (oficial 1ª) (Plan Concellos 2021).

 

(26-04-2021) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 5 peóns forestais (Plan Concellos 2021).

 

(26-04-2021) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 3 conserxes (Plan Concellos 2021).

 

(21-04-2021) Resultados da parte práctica e puntuación total para a contratación de 5 peóns forestais – Plan Concellos 2021.

 

(21-04-2021) Resultados da parte práctica e puntuación total para a contratación de 4 albaneis (oficial 1ª) – Plan Concellos 2021.

 

(21-04-2021) Resultados da parte práctica e puntuación total para a contratación de 2 electricistas (axudantes) – Plan Concellos 2021.

 

(21-04-2021) Resultados da parte práctica e puntuación total para a contratación de 3 peóns de obras públicas – Plan Concellos 2021.

 

(21-04-2021) Resultados da parte práctica e puntuación total para a contratación de 3 conserxes (Plan Concellos 2021).

 

(20-04-2021) **CORRECCIÓN RESULTADOS DA PARTE TEÓRICA PARA A CONTRATACIÓN DE 4 ALBANEIS (Oficial 1ª) PÚBLICAS ao abeiro do Plan Concellos 2021, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

(20-04-2021) Resultados da parte práctica e puntuación total para a contratación de 1 condutor/a camión – Plan Concellos 2021.

(20-04-2021) Resultados da parte práctica e puntuación total para a contratación de 2 fontaneiros/as (oficial1ª) – Plan Concellos 2021.

 

(19-04-2021) Resultados da parte teórica para a contratación de 4 albaneis (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2021, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(19-04-2021) Resultados da parte teórica para a contratación de 3 peóns de obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2021, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(16-04-2021) RESULTADOS DA PARTE TEÓRICA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 ELECTRICISTAS (axudantes) ao abeiro do Plan Concellos 2021, subvencionados pola Deputación de Pontevedra


(16-04-2021) RESULTADOS DA PARTE TEÓRICA PARA A CONTRATACIÓN DE 5 PEÓNS FORESTAIS ao abeiro do Plan Concellos 2021, subvencionados pola Deputación de Pontevedra

 

(15-04-2021) Resultados da parte teórica para a contratación de 1 condutor/a camión ao abeiro do Plan Concellos 2021, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(15-04-2021) Resultados da parte teórica para a contratación de 3 conserxes ao abeiro do Plan Concellos 2021, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(15-04-2021) Resultados da parte teórica para a contratación de 2 fontaneiros/as (Oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2021, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(12-04-2021) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 20 persoas desempregadas ao abeiro do Plan Concellos 2021.

 

(31-03-2021) Bases para a contratatación de 20 persoas desempregadas ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2021.

 

(12-03-2021) PLAN CONCELLOS 2021 (LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS)

A Xunta de Goberno Local da Excma. Deputación de Pontevedra na súa sesión ordinaria do día 5 de marzo de 2021, concedeu a este concello unha subvención por importe de 240.783,68 €uros, ao abeiro do Plan Concellos 2021, correspondente á liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. (BOP n.º 1, do 04/01/2021).

O obxecto desta subvención é a contratación de 20 persoas desempregadas inscritas no Servizo público de emprego de Galicia, como demandantes non ocupados, nas seguintes OCUPACIÓNS:

  • Conserxe
  • Oficial 1ª Fontaneiros/as
  • Electricista (axudante)
  • Oficial 1º Albaneis
  • Peón forestal
  • Peón de obras públicas
  • Condutor/a camión

 

Scroll ao inicio
Skip to content