Contratación de persoal

 

 

(19-12-12) Lista definitiva de admitidos e excluidos e data do examen para cubrir en réxime de interinidade unha praza de limpador/a.

Descargar pdf.

 

(19-12-12) Lista definitiva de admitidos e excluidos e data do examen para cubrir en réxime de interinidade (por substitución do titular) unha praza de administrativo.

Descargar pdf.

 

(15-11-12) Corrección de erro nas bases para cubrir en réxime de interinidade unha praza de adminstrativo de administración xeral e outra de limpador/a.

Descargar pdf.

 

(23-10-12) Bases para cubrir en réxime de interinidade unha praza de limpador/a.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(23-10-12) Bases para cubrir en réxime de interinidade (por substitución do titular) unha praza de administrativo.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

 

 

(07-09-12) Resultados das probas de Administrativo de Administración Xeral para o Departamento de Cultura

Descargar pdf.

 

(03-09-2012) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un  Administrativo de Administración Xeral para o  Departamento de Cultura.

Descargar pdf.

 

(31-08-2012) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a un  Administrativo de Administración Xeral para o  Departamento de Cultura.

Descargar pdf.

 

(28-08-2012) Acta para contratar a un Auxiliar Administrativo para o Departamento de Urbanismo.

Descargar pdf.

 

(21-08-2012) Resultados das probas para contratar a un Técnico Medio aos efectos da continuación do Banco de Tempo.

Descargar pdf.

 

(20-08-2012) Convocatoria para contratar a un  Administrativo de Administración Xeral para o  Departamento de Cultura.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(17-08-2012) Listado de admitidos e data das probas para contratar a un Técnico Medio aos efectos da continuación do Banco de Tempo.

Descargar pdf.

 

(09-08-2012) Resultados definitivos para contratar a un profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(09-08-2012) Resultados definitivos para contratar a un profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(09-08-2012) Listado de admitidos e excluidos para contratar a un Auxiliar Administrativo para o Departamento de Urbanismo.

Descargar pdf.

 

(09-08-2012) Resultados definitivos para contratar a un Arquitecto para o Departamento de Urbanismo.

Descargar pdf.

 

(09-08-2012) Resultados definitivos para contratar a un profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(06-08-2012) Convocatoria para contratar a un Técnico Medio aos efectos da continuación do Banco de Tempo.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(03-08-2012) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un Arquitecto para o Departamento de Urbanismo.

Descargar pdf.

 

(02-08-2012) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(02-08-2012) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(02-08-2012) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(01-08-2012) Listados de Admitidos e excluidos para a contratación de un Arquitecto para o Departamento de Urbanismo.

Descargar pdf.

 

(31-07-2012) Listados de Admitidos e excluidos para contratar a profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(31-07-2012) Listados de Admitidos e excluidos para contratar a profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(31-07-2012) Listados de Admitidos e excluidos para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(27-07-2012) Resultados do proceso selectivo para a contratación dun Arquitecto Técnico para o Departamento de Urbanismo.

Descargar pdf.

 

(18-07-2012) Contratación de un Arquitecto para o Departamento de Urbanismo.

Descargar bases.

Descargar modelo de instancia.

 

(18-07-2012) Listado provisional da contrataciónde un Arquitecto Técnico para o Departamento de Urbanismo.

Descargar listado provisional de admitidos e excluidos.

 

(18-07-2012) Convocatoria para contratar a profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal.

Descargar bases.

Descargar modelo de instancia.

 

(18-07-2012) Convocatoria para contratar a profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar bases.

Descargar modelo de instancia.

 

(18-07-2012) Convocatoria para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar bases.

Descargar modelo de instancia.

 

(16-07-2012) Convocatoria para contratar a un Auxiliar Administrativo para o Departamento de Urbanismo.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(13-07-2012) Resultado da convocatoria para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar resultado segundo exercecio.

Descargar acta.

 

(11-07-2012) Listado definitivo de admitidos para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar pdf.

 

(09-07-2012) Convocatoria para contratar a un Arquitecto Técnico para o Departamento de Urbanismo.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(09-07-2012) Convocatoria para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(12-06-2012) Acta de realización do exercizo da convocatoria pública para contratar a un Normalizador Lingüístico.

Descargar información.

 

(12-06-2012) Acta de realización do exercizo daconvocatoria pública para contratar a un/unha Limpiador/a para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar información.

 

(11-06-2012) Resultados probas para contratar a un/unha Limpiador/a para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar información.

 

(08-06-2012) Resultados probas para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar información

 

(08-06-2012) Acta de realización do exercizo daconvocatoria pública de unha bolsa de colaboración para técnicos/as en Turismo con destino na Oficina de Información Turística.

Descargar información

 

(06-06-2012) Relación de admitidos e resultados da fase de concurso para aconvocatoria pública de unha bolsa de colaboración para técnicos/as en Turismo con destino na Oficina de Información Turística

Descargar información

 

(06-06-2012) Convocatoria para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Acta de realización das probas

 

(06-06-2012) Convocatoria para contratar a un/unha Licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte para o Departamento de Deportes.

Acta de realización das probas

 

(30-05-2012) Listado definitivo de admitidos e data de exame para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar información.

 

(29-05-2012) Listado definitivo de admitidos e data de exame para contratar a un Normalizador Lingüístico.

Descargar información.

 

(28-05-2012) Listado definitivo de admitidos e data de exame para contratar a un/unha Licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte para o Departamento de Deportes.

Descargar información.

 

(28-05-2012) Listado definitivo de admitidos e data de exame para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar información.

 

(28-05-2012) Listado definitivo de admitidos e data de exame para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar información.

 

(28-05-2012) Listado definitivo de admitidos e data de exame para contratar a un/unha Limpiador/a para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar información.

 

(25-05-2012) Convocatoria pública de unha bolsa de colaboración para técnicos/as en Turismo con destino na Oficina de Información Turística

Descargar bases

Descargar instancia

 

(18-05-2012) Resultados para cubrir 3 prazas de auxiliar de policía local para a tempada de verán.

Descargar información.

 

(16-05-2012) Listado de admitidos para cubrir 3 prazas de auxiliar de policía local para a tempada de verán e data do exame.

Descargar información.

 

(15-05-2012) Convocatoria para contratar a un Normalizador lingüístico.

Descargar bases

Descargar instancia

 

(15-05-2012) Convocatoria para contratar a un/unha Licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte para o Departamento de Deportes.

Descargar bases

Descargar instancia

 

(15-05-2012) Convocatoria para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases

Descargar instancia

 

(15-05-2012) Convocatoria para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases

Descargar instancia

 

(15-05-2012) Convocatoria para contratar a un/unha Limpiador/a para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases

Descargar instancia

 

(11-05-2012) Modelo de instancia da convocatoria para contratar como persoal laboral temporal a tres Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán.

Descargar doc.

Descargar odt.

 

(09-05-2012) Bases da convocatoria para contratar como persoal laboral temporal a tres Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán.

Descargar información.

 

(10-04-2012) Resultados das probas para a contratación de un Orientador/a Laboral para o programa " A Estrada Avanza".

Descargar información.

 

(27-03-2012) Lista de admitidos e data do exercicio para a contratación de un Orientador/a Laboral para o programa " A Estrada Avanza".

Descargar información.

 

(08-03-2012) Convocatoria para contratar a un Orientador Laboral para o programa “A Estrada Avanza”.

Descargar información.

 

(29-02-2012) Resultados para cubrir en propiedade unha praza de Auxiliar Administrativo.

Descargar información.

 

(15-02-2012) Resultados do exercicio para cubrir en propiedade unha praza de Auxiliar Administrativo.

Descargar información.

 

(14-02-2012) Corrección primer exercicio auxiliar administrativo.

Descargar información.

 

(08-02-2012) Anuncio do Tribunal encargado de xulgar as probas para cubrir en propiedade unha praza de Auxiliar Administrativo.

Descargar información.

 

(02-02-2012) Anuncio do Tribunal encargado de xulgar as probas para cubrir en propiedade unha praza de Auxiliar Administrativo.

Descargar información.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1