Contratación de persoal

 

(20-12-2016) Resultado do segundo exercizo e resultado final do proceso selectivo para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Operario de Saneamento.

 

 

(16-12-2016) Puntuación obtida dos aspirantes que superaron o primeiro exercizo obrigatorio da convocatoria para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Operario de Saneamento.

 

 

(02-12-2016) Tribunal e data de exame para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Operario de Saneamento.

 

 

(28-11-2016) Plantilla exame para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Tesourería.

 

 

(25-11-2016) Puntuación obtida por parte das persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio obrigatorio para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Tesourería.

 

 

(16-11-2016) Tribunal, lista definitiva de admitidos e excluidos e data do exame para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Tesourería.

 

 

(03-10-2016) Puntuacións do terceiro exercizo e resultado final para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Arquitecto para o Departamento de Urbanismo.

 

 

(20-09-2016) Puntuacións probas para a convocatoria do persoal directivo, docente e administrativo para obradoiros de emprego.

 

 

(16-09-2016) Listado final alumnos/as traballadores/as participantes no Obradoiro de Emprego Casa da Música 2016.

 

 

(15-09-2016) Puntuacións do segundo exercizo obrigatorio para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Arquitecto para o Departamento de Urbanismo.

 

 

(14-09-2016) Data e lugar da proba para a convocatoria do persoal directivo, docente e administrativo para obradoiros de emprego.

 

(14-09-2016) Listado definitivo do persoal directivo, docente e administrativo para obradoiros de emprego.

 

 

(05-09-2016) Resultados Obradoiro de emprego Concello de Pontevedra 2016 - Concello de A Estrada - Entrevistas traballadores-participantes.

 

(05-09-2016) Resultados Listados provisionais do persoal directivo, docente e administrativo para obradoiros de emprego. O día para alegacións será o 6 de setembro na xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, Praza de Estrela - 1º Andar Ezquerda. Horario de 9h a 13:30 h.
As alegacións atenderanse de maneira presencial e no horario indicado.
O resultado final da baremación e o listado coas persoas que pasen á fase de entrevista e o lugar desta, publicaranse o día 9 de setembro neste taboleiro.

 

(02-09-2016) Resultados do terceiro exercicio e resultado final do proceso selectivo para cubrir en réxime de interinidade unha plaza de auxiliar notificador para o Departamento de Intervención.

 

(26-08-2016) Resultados do segundo exercizo do proceso selectivo para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Notificador para o Departamento de Intervención.

 

(26-08-2016) Segundo exercizo obrigatorio para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Arquitecto para o Departamento de Urbanismo.

 

 

(18-08-2016) Resultado do exercicio obrigatorio eliminatorio que consta dunha parte teórica e dunha práctica coa puntuación final do proceso selectivo para contratar a un profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

 

(18-08-2016) Resultado do exercicio obrigatorio eliminatorio que consta dunha parte teórica e dunha práctica coa puntuación final do proceso selectivo para contratar a un profesor de Frauta Traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

 

(17-08-2016) Resultado do exercicio obrigatorio eliminatorio que consta dunha parte teórica e dunha práctica coa puntuación final do proceso selectivo para contratar a un profesor da especialidade de clarinete para impartir clases no Conservatorio Profesional e na escola de Música Municipal.

 

 

(16-08-2016) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a 1 profesor/a de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

 

(16-08-2016) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a 1 profesor/a de Frauta Traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

 

(11-08-2016) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a 1 profesor/a de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(11-08-2016) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a 1 profesor/a de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

 

(11-08-2016) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a 1 profesor/a de Frauta Traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

 

(09-08-2016) Resultados do primeiro exercizo do proceso selectivo para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Notificador para o Departamento de Intervención.

 

 

(05-08-2016) Proceso de selección de persoal para a provisión dunha praza de administrativo/a en réxime de persoal laboral da Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte GDR 16.

 

(05-08-2016) Proceso de selección de persoal para a provisión dunha praza de xerente en réxime de persoal laboral da Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte GDR 16.

 

(05-08-2016) Proceso de selección de persoal para a provisión dunha praza de técnico en réxime de persoal laboral da Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte GDR 16.

 

 

(05-08-2016) Convocatoria para contratar a 1 profesor/a de Frauta Traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

(05-08-2016) Convocatoria para contratar a 1 profesor/a de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

 

(05-08-2016) Convocatoria para contratar a 1 profesor/a de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

 

(01-08-2016) Lista definitiva de admitidos e excluidos para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Notificador para o Departamento de Intervención.

 

 

(26-07-2016) Resultado final para cubrir 1 praza de Normalizador Lingüístico.

 

 

(26-07-2016) Resultado da proba teórica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a dous Xefes para as brigadas municipais obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da EStrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

 

(21-07-2016) Resultado da proba teórica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a seis peóns para as brigadas municipais obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

(21-07-2016) Resultado da proba teórica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a dous peóns condutores para as brigadas municipais obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

(21-07-2016) Resultado da proba práctica e resultado final do proceso selectivo para contratar a catro condutores de vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

 

(20-07-2016) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a 2 xefes para as Brigadas Municipais.

 

(20-07-2016) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a 2 peóns condutores para as Brigadas Municipais.

 

 

(19-07-2016) Resultado da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 4 condutores para os vehículos motobomba 2016.

 

 

(19-07-2016) Resultado da parte teórica do exercizo obrigatorio celebrado en data 18.07.16, para cubrir 1 praza de Normalizador Lingüístico.

 

 

(19-07-2016) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a 6 peóns para as Brigadas Municipais.

 

 

(18-07-2016) Rectificación da lista definitiva de admitidos e excluidos para contratar a 4 condutores para os vehículos motobomba.

 

 

(15-07-2016) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a 2 peóns condutores para as Brigadas Municipais.

 

(15-07-2016) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a 6 peóns para as Brigadas Municipais.

 

(15-07-2016) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a 2 xefes para as Brigadas Municipais.

 

 

 

(15-07-2016) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a 4 condutores para os vehículos motobomba.

 

 

(15-07-2016) Resultados do terceiro exercizo e resultado final do proceso selectivo para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Servizos Sociais en substitución do seu titular.

 

 

(15-07-2016) Tribunal calificador para cubrir 1 praza de Normalizador Lingüístico.

 

 

(13-07-2016) Listado definitivo de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Normalizador Lingüístico.

 

 

(11-07-2016) Notas exame para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Arquitecto.

 

 

(08-07-2016) Convocatoria para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(08-07-2016) Convocatoria para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(08-07-2016) Convocatoria para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(08-07-2016) Convocatoria para contratar a catro condutores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

 

(08-07-2016) Resultados do segundo exercizo do proceso selectivo para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Servizos Sociais en substitución do seu titular.

 

 

(06-07-2016) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Notificador de Intervención.

 

(06-07-2016) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Tesoureria.

 

(06-07-2016) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Operario de Saneamento.

 

 

(01-07-2016) Resultados do primeiro exercizo do proceso selectivo para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Servizos Sociais en substitución do seu titular.

 

 

(28-06-2016) Bases do proceso de selección do Persoal Directivo, Docente e de Apoio do Obradoiro de Emprego "Casa da Música 2016"

 

(28-06-2016) Bases do proceso de selección do Persoal Administrativo do Obradoiro de Emprego "Casa da Música 2016"

 

(28-06-2016) Bases do proceso de selección do Alumnado-Traballador participantes no Obradoiro de Emprego "Casa da Música 2016"

 

 

(15-06-2016) Tribunal calificador, lista definitiva de admitidos e excluídos e data de exame para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Arquitecto.

 

 

(13-06-2016) Tribunal calificador, lista definitiva de admitidos e excluídos e data de exame para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Servizos Sociais en substitución do seu titular.

 

(13-06-2016) Resultados do segundo exercizo e resultado final do proceso selectivo para contratar a 1 socorrista para as Piscinas Municipais.

 

 

(10-06-2016) Resultados do segundo exercizo e resultado final do proceso selectivo para contratar a 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais.

 

 

(09-06-2016) Resultados do primeiro exercizo do proceso selectivo para contratar a 1 socorrista para as Piscinas Municipais.

 

(09-06-2016) Resultados do primeiro exercizo do proceso selectivo para contratar a 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais.

 

 

(08-06-2016) Resultado da parte práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 encargado/a da Taquilla para as Piscinas Municipais.

 

 

(07-06-2016) Resultado da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 1 encargado/a da Taquilla para as Piscinas Municipais.

 

 

(03-06-2016) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 1 socorrista para as Piscinas Municipais.

 

(03-06-2016) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais

 

(03-06-2016) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

 

 

(01-06-2016) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 1 socorrista para as Piscinas Municipais.

 

(01-06-2016) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais

 

(01-06-2016) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

 

 

(31-05-2016) Bases para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Notificador de Intervención. "Bases actualizadas segundo Anuncio publicado no BOP nº 103 de 31 de maio de 2016."

 

(31-05-2016) Bases para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Tesoureria. "Bases actualizadas segundo Anuncio publicado no BOP nº 103 de 31 de maio de 2016."

 

(31-05-2016) Bases para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Operario de Saneamento.

 

 

(23-05-2016) Lista provisional de admitidos e excluidos no proceso de selección para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Arquitecto.

 

(23-05-2016) Lista provisional de admitidos e excluidos para a para cubrir interinidade de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Servizos Sociais en substitución do seu titular.

 

(23-05-2016) Bases selección persoal laboral temporal dun/ha encargado/a da taquilla para as piscinas municipais do Concello da Estrada.

 

(23-05-2016)  Bases selección persoal laboral temporal de 2 limpadores/as para as piscinas municipais do Concello da Estrada.

 

(23-05-2016) Bases selección persoal laboral temporal dun/ha socorrista para as piscinas municipais.

 

 

(18-05-2016) Resultado final do proceso selectivo para contratar a 4 Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán 2016.

 

 

(16-05-2016) Resultado da proba teórica do proceso selectivo para a contratación de 4 Auxiliares de Policía Local para tempada de verán 2016.

 

 

(13-05-2016) Resultado da comprobación de estatura e probas de aptitude físicas do proceso selectivo para contratar a 4 Auxiliares de Policía para a tempada de verán 2016.

 

 

(12-05-2016) Listado definitivo de admitidos e excluidos para a contratación de 4 Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán 2016.

 

 

(10-05-2016) Listado provisional de admitidos e excluidos para a contratación de 4 Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán 2016.

 

 

(04-05-2016) Corrección erro nas Bases para a selección temporal de catro Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán 2016.

 

 

(03-05-2016) Bases para a selección temporal de catro auxiliares de policía local para a tempada de verán 2016 no Concello da Estrada.

 

 

(29-04-2016) Bases para cubrir en réxime de interinidade (por substitución da súa titular) unha praza de auxiliar administrativo no departamento de Servicios Sociais do Concello da Estrada,

 

(29-04-2016) Bases para cubrir en réxime de interinidade unha praza de arquitecto/a no Concello da Estrada.

 

 

(16-03-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 5 peóns (albaneis. Categoría axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(16-03-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 6 peóns forestais subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(15-03-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 6 peóns forestais subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(14-03-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 5 peóns (albaneis, categoría axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(10-03-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 1 peón (Fontaneiro: axudante), subvencionado pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(09-03-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 1 peón (Fontaneiro: axudante), subvencionado pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(03-03-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 2 peóns (Limpadores), subvencionado pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(02-03-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 1 peón (Fontaneiro: axudante), subvencionado pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(02-03-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 2 peóns (Limpadores), subvencionado pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(01-03-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 1 peón (Fontaneiro: axudante), subvencionado pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(26-02-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 1 conserxe subvencionado pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(25-02-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 4 peóns (varredor, categoría: axudante) subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(25-02-2016) Resultados da proba práctica e final para a contratación de 11 peóns (albanel, categoría: axudante) subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(25-02-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 1 conserxe subvencionado pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(24-02-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 2 limpadores (limpadores) subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(24-02-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 11 peóns (albanel, categoría:axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(24-02-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 4 varredores (varredores, categoría:axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(24-02-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 2 fontaneiros (categoría:axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(23-02-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 2 fontaneiros (categoría: axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(23-02-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 1 pintor (categoría: axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(23-02-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 9 peóns forestais, subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(23-02-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 4 podadores, subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(22-02-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 1 pintor (categoría:axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(22-02-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 4 podadores, subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

(22-02-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 9 peóns forestais, subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2016)

 

 

(12-02-2016) Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) para o ano 2016. (Os aspirantes deberán de figurar como demandantes na ocupación de "Varredor (axudante)").

 

(12-02-2016) Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) para o ano 2016. (Os aspirantes deberán de figurar como demandantes na ocupación de "Podador").

 

(12-02-2016) Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) para o ano 2016. (Os aspirantes deberán de figurar como demandantes na ocupación de "Pintor, categoría: axudante").

 

(12-02-2016) Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) para o ano 2016. (Os aspirantes deberán de figurar como demandantes na ocupación de "Peón forestal").

 

(12-02-2016) Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) para o ano 2016. (Os aspirantes deberán de figurar como demandantes na ocupación de "Limpador").

 

(12-02-2016) Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) para o ano 2016. (Os aspirantes deberán de figurar como demandantes na ocupación de "Fontaneiro, categoría: axudante").

 

(12-02-2016) Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) para o ano 2016. (Os aspirantes deberán de figurar como demandantes na ocupación de "Conserxe").

 

(12-02-2016) Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) para o ano 2016. (Os aspirantes deberán de figurar como demandantes na ocupación de "Albanel, categoría: axudante").

 

 

(07-01-2016) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 1 Titulado/a Superior con formación específica en Drogodependecias e outras condutas aditivas.

 

(07-01-2016) Resultados da proba teórica para a contratación de 1 Titulado/a Superior con formación específica en Drogodependecias e outras condutas aditivas.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1