Contratacións anteriores

(19-12-2014) Resultados finales do proceso selectivo para a contratación dun Orientador laboral (relación laboral de duración determinada)

Descargar pdf.

 

(17-12-2014) Resultados da baremación da fase de concurso para a contratación dun Orientador laboral (relación laboral de duración determinada)

Descargar pdf.

 

(12-12-2014) Resultados do exercicio obrigatorio (Test e suposto práctico) para a contratación dun Orientador Laboral (relación laboral de duración determinada).

Descargar pdf.

 

(10-12-2014) Resultados da baremación da fase de concurso para a contratación dun Orientador Laboral (relación laboral de duración determinada).

Descargar pdf.

 

(03-12-2014) Convocatoria para contratar a un Orientador Laboral por concurso - oposicion.

Descargar pdf.

 

(03-09-14) Resultado final do proceso selectivo para cubrir en réxime de interinidade (por substitución do titular) unha praza de administrativo.

Descargar pdf

 

(20-08-14) Resultado final das probas para contratar a profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

Descargar pdf.

 

(20-08-14)  Resultado final das probas para contratar a profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(20-08-14) Resultado final das probas para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

 

(18-08-14) Lista definitiva de admitidos e excluidos para contratar a profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

Descargar pdf.

 

(18-08-14) Lista definitiva de admitidos e excluidos para contratar a profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(18-08-14) Lista definitiva de admitidos e excluidos para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

 

(12-08-14) Lista provisional de admitidos e excluidos para contratar a profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

Descargar pdf.

 

(12-08-14) Lista provisional de admitidos e excluidos para contratar a profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(12-08-14) Lista provisional de admitidos e excluidos para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

 

(11-08-14) Resultado do primeiro exercicio, unha vez revisados os exames, do proceso selectivo para cubrir en réxime de iterinidade (por substitución do titular) unha praza de administrativo.

Descargar pdf.

 

 

(07-08-14) VISTO UN ERRO NA PLANTILLA DE CORRECCIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN RÉXIME DE INTERINIDADE ( POR SUBSTITUCIÓN DO TITULAR) UNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO, ESTASE A ESPERA DA REUNIÓN DO TRIBUNAL PARA A REVISIÓN DO 1º EXERCICIO E A PUBLICACIÓN DOS RESULTADOS DEFINITIVOS. ASÍ MESMO, SÉGUESE MANTENDO A DATA PREVISTA PARA O 2º EXERCICIO.

 

 

(06-08-14) Convocatoria para contratar a profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(06-08-14) Convocatoria para contratar a profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(06-08-14) Convocatoria para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(02-08-14) Plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio do proceso selectivo para cubrir en réxime de iterinidade (por substitución do titular) unha praza de administrativo.

Descargar exame.

Descargar respostas.

 

(31-07-14) Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para cubrir en réxime de iterinidade (por substitución do titular) unha praza de administrativo.

Descargar pdf.

 

(28-07-14) Resultado defininitivo para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(24-07-14) Resultado da proba teórica e orde de puntuación final do proceso selectivo para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(24-07-14) Resultado da proba teórica e orde da puntuación do proceso selectivo para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(24-07-14) Resultado da proba de conducción e orde da puntuación final do proceso selectivo para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar pdf.

 

(24-07-14) Resultado da proba teórica e orde de puntuación do proceso selectivo para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(23-07-14) Resultado da proba teórica do proceso selectivo para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar pdf.

 

(21-07-14) Resultado da proba física do proceso selectivo para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(21-07-14) Resultado da proba física do proceso selectivo para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(21-07-14) Resultado da proba física do proceso selectivo para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar pdf.

 

(21-07-14) Resultado da proba física do proceso selectivo para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(17-07-14) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar pdf.

 

(17-07-14) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(17-07-14) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(17-07-14) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(15-07-14) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar pdf.

 

(15-07-14) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(15-07-14) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(15-07-14) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

 

(07-07-14) Convocatoria para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar bases.

Descargar instancia.

Descargar táboas.

 

(07-07-14) Convocatoria para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar bases.

Descargar instancia.

Descargar táboas.

 

(07-07-14) Convocatoria para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa.

Descargar bases.

Descargar instancia.

Descargar táboas.

 

(07-07-14) Convocatoria para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar bases.

Descargar instancia.

Descargar táboas.

 

 

(30-06-14) Resultados da proba práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de vinte peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra (relación laboral de duración determinada de 6 meses).

Descargar pdf.

 

(30-06-14) Resultados da proba teórica do 2º proceso selectivo para a contratación de nove peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra (relación laboral de duración determinada de 6 meses).

Descargar pdf.

 

(24-06-14) Resultados da proba práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de vinte peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra (relación laboral de duración determinada de 6 meses).

Descargar pdf.

 

(23-06-14) Resultados da proba teórica do proceso selectivo para a contratación de vinte peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra (relación laboral de duración determinada de 6 meses).

Descargar pdf.

 

(18-06-14) Lista definitiva de admitidos e excluídos e data do primeiro exercicio para cubrir en réxime de iterinidade unha praza de Administrativo de Administración Xeral en substitución do seu titular, e durante o tempo en que éste se atope na situación de servizos especiais, polo procedemento de oposición libre.

Descargar pdf.

 

(13-06-14) Bases para a contratación de 20 peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra para o Concello da Estrada.
Descargar pdf

 

(12-06-14)  Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación de dúas prazas de limpador/a para as  piscinas municipais..
Descargar pdf

 

(12-06-14)  Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación dun/ha socorrista para as piscinas municipais..
Descargar pdf

 

(12-06-14) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación dun/ha encargado/a da taquilla para as piscinas municipais..
Descargar pdf.

 

(10-06-14) Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para contratar a 1 socorrista para as piscinas municipais 2014.
Descargar pdf.

 

(10-06-14) Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para contratar a 2 limpadores/as para as piscinas municipais 2014.
Descargar pdf.

 

(10-06-14) Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para contratar a 1 encargado/a de taquilla para as piscinas municipais 2014.
Descargar pdf.

 

(06-06-14) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a  un/unha socorrista para as piscinas municipais.

Descargar pdf.

 

(06-06-14) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a  dous/duas limpadores/as para as piscinas municipais.

Descargar pdf.

 

(06-06-14) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as piscinas municipais.

Descargar pdf.

 

(04-06-14) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a  un/unha socorrista para as piscinas municipais.

Descargar pdf.

 

(04-06-14) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a  dous/duas limpadores/as para as piscinas municipais.

Descargar pdf.

 

(04-06-14) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as piscinas municipais.

Descargar pdf.

 

(29-05-14) Lista provisional de admitidos e excluidos da convocatoria para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Administrativo de Administración Xeral en susbtitución do seu titular, e durante o tempo en que éste se atope na situación de servizos especiais, polo procedemento de oposición libre.

Descargar pdf.

 

(28-05-14) Convocatoria para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(28-05-14) Convocatoria para contratar a duas Limpiadoras para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(28-05-14) Convocatoria para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(23-05-14)   Resultado final do proceso selectivo para cubrir unha praza de encargado/a de protección civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria a sua titular, ata a reincorporación da mesma por concurso-oposicion.

Descargar pdf.

 

(23-05-14) Resultado final do proceso selectivo para contratar a 3 auxiliares de policia para a tempada de verán 2014.

Descargar pdf.

 

(22-05-14) Resultado das probas físicas e proba de coñecementos do proceso selectivo para contratar a 3 auxiliares de policia para a tempada de verán 2014.

Descargar pdf.

 

(21-05-14) Apreciado o erro publícase o LISTADO DEFINITIVO E FINAL  para cubrir 3 prazas de auxiliar de policia local para a tempada de verán.

Descargar pdf.

 

(21-05-14) Listado definitivo de admitidos e excluidos para cubrir 3 prazas de auxiliar de policía local para a tempada de verán.

Descargar pdf.

 

(19-05-14) Resultado do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para cubrir unha praza de encargado/a de protección civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria a súa titular, ata a reincorporación da mesma.

Descargar pdf.

 

(19-05-14) Vista a reclamación presentada por D. David Touceda Rebolo e apreciado o erro de transcripción publícase: A corrección do resultado definitivo da baremación de méritos da fase de concurso para cubrir una praza de encargado/a de protección civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria a súa titular, ata a reincorporación da mesma.

Descargar pdf.

 

(16-05-14) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir 3 prazas de auxiliar de policía local para a tempada de verán.

Descargar pdf.

 

(14-05-14) Vista a reclamación presentado por Dna. Yolanda Rodriguez Docampo publicase:Resultado definitivo da baremación de méritos da fase de concurso para cubrir unha praza de encargado/a de protección civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria a sua titular, ata a reincorporación da mesma

Descargar pdf.

 

(13-05-14) Resultado da baremación de méritos da fase de concurso para cubrir unha praza de encargado/a de protección civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria a súa titular, ata a reincorporación da mesma.

Descargar pdf.

 

(09-05-14) Convocatoria para contratar como persoal laboral temporal a tres Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(09-05-14) Listado definitivo de admitidos para cubrir unha praza de encargado/a de protección civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria a sua titular, ata a reincorporación da mesma.

Descargar pdf.

 

(05-05-14) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir una praza de encargado/a de Protección Civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria a súa titular, ata a reincorporación da mesma.

Descargar pdf.

 

(24-04-14) Resultados da proba práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de dezasete peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra (relación laboral de duración determinada de 6 meses):

Descargar pdf.

 

(21-04-14) Convocatoria para cubrir en réxime de interinidade (por substitución do titular) unha praza de administrativo.

Descargar bases.

Descargar solicitude.

 

(11-04-14)  Convocatoria para cubrir en réxime de internidade unha praza de encargado de Protección Civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria a seu titular, ata a reincorporacion da mesma, por concurso-oposición.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(04-04-14)   Obxecto: Contratación de 17 peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do I Plan Provicinal de Emprego 2014.

Descargar bases definitivas.

 

(31-03-14)   Obxecto: Contratación de 17 peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do I Plan Provicinal de Emprego 2014.

Descargar pdf.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1