Contratacións anteriores

(22-12-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Titulado Superior con formación específica en Drogodependecias e outras condutas aditivas.

 

 

(11-12-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Titulado Superior con formación específica en Drogodependencias e outras Condutas Aditivas.

 

(11-12-2015) Resultado final para a contratación de 1 Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

 

(11-12-2015) Resultados da proba teórica para a contratación de 1 Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. 

 

(26-11-2015) Tribunal calificador e data de exame para a contratación de 1 Licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

 

(26-11-2015) Acta de sesión polo posto de Experto/a en Albanelería, do grupo de traballo mixto encargado do proceso selectivo do Obradoiro de Emprego Casa da Música.

 

(25-11-2015) Convocatoria para contratar a un Titulado Superior con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas.

 

(23-11-2015) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 1 Auxiliar Administrativo para Servizos Sociais.

 

(18-11-2015) Selección de docente experto/a en albanelería para Obradoiro de Emprego Casa da Música.

 

(16-11-2015) Resultados da proba teórica para a contratación de 1 Auxiliar Administrativo para Servizos Sociais.

 

(13-11-2015) Resultados da proba práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 Auxiliar Administrativo para Voluntariado

 

(09-11-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Aux. Admtvo para Servizos Sociais.

 

(09-11-2015) Resultados da proba teórica do exercizo obrigatorio para a contratación de 1 Auxiliar Administrativo para Voluntariado.

 

(06-11-2015) Resultados da proba teórica e práctica e resultado final para a contratación de 2 Fontaneiros (categoría: axudante), subvencionado pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(06-11-2015) Resultados da proba teórica e práctica e resultado final para a contratación de 1 Pintor (categoría: axudante), subvencionado pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(06-11-2015) Resultados da proba teórica e práctica e resultado final para a contratación de 1 Carpinteiro (categoría: axudante), subvencionado pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(05-11-2015) Resultados da proba teórica do proceso selectivo para a contratación de 1 Carpinteiro, categoría: axudante, subvencionado pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(05-11-2015) Resultados da proba teórica do proceso selectivo para a contratación de 1 Pintor, categoría: axudante, subvencionado pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(05-11-2015) Resultados da proba teórica do proceso selectivo para a contratación de 2 Fontaneiros, categoría: axudante, subvencionado pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(04-11-2015) Resultados da proba teórica e práctica e resultado final para a contratación de 1 peón forestal, subvencionado pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(03-11-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Aux. Admtvo para Servizos Sociais.

 

(03-11-2015) Resultados da proba teórica para a contratación de 1 peón forestal, subvencionado pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(30-10-2015) Resultado final para a contratación de 2 Pintores (categoría: axudante). subvencionados pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015) 

 

(30-10-2015) Resultado final para a contratación de 2 Carpinteiros (categoría: axudante). subvencionados pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(30-10-2015) Resultado final para a contratación de 3 Fontaneiros (categoría: axudante). subvencionados pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(29-10-2015) Resultados da proba teórica para a contratación de 2 Carpinteiros (categoría: axudante). subvencionados pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(29-10-2015) Resultados da proba teórica para a contratación de 3 Fontaneiros (categoría: axudante). subvencionados pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(29-10-2015) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 10 Albaneis, subvencionados pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(28-10-2015) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 3 Podadores, subvencionados pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(28-10-2015) Resultados da proba teórica para a contratación de 10 albaneis (categoría: axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (II Plan de Conservación e funcionamento de Bens e servizos municipais 2015)

 

(27-10-2015) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de (dous peóns pintores, categoría: axudante) subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(27-10-2015) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 14 peóns forestais subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(27-10-2015) Resultados da proba teórica para a contratación de 3 Podadores. Subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do "II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015"

 

(26-10-2015) Resultados da proba teórica para a contratación de 14 Peóns Forestais. Subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do "II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015"

 

(26-10-2015)  Resultados da proba teórica para a contratación de 2 Pintores. Subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do "II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015"

 

(21-10-2015) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación de 1 Operario de Mantemento.

 

(20-10-2015) Resultados da proba teórica para a contratación de 1 Operario de Mantemento.

 

(19-10-2015) Convocatoria para contratar a 10 peóns (Ocupación: "Albanel, categoría: axudante"), subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do "II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015"

 

(19-10-2015) Convocatoria para contratar a 2 peóns (Ocupación: "Carpinteiro, categoría: axudante"), subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do "II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015"

 

(19-10-2015) Convocatoria para contratar a 3 peóns (Ocupación: "Fontaneiro, categoría: axudante"), subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do "II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015"

 

(19-10-2015) Convocatoria para contratar a 14 peóns (Ocupación: "Peón forestal"), subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do "II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015"

 

(19-10-2015) Convocatoria para contratar a 2 peóns (Ocupación: "Pintor, categoría: axudante"), subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do "II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015"

 

(19-10-2015) Convocatoria para contratar a 3 peóns (Ocupación: "Podador"), subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do "II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015"

 

(19-10-2015) Subsanación da aspirante, Dna. PAULA ALEXANDRE TEIXEIRO, procédese á Rectificación do Listado Definitivo de Admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Auxiliar Administrativo para Voluntariado.

 

(15-10-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Operario de Mantemento.

 

(15-10-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Auxiliar Administrativo para Voluntariado.

 

(15-10-2015) Concesión de Subvencións ao abeiro do II Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos Municipais 2015.

* (As persoas interesadas en participar neste proceso selectivo terán de prazo ata o luns 19 de outubro de 2015 ás 14:00 horas para anotarse na oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia nas categorías profesionais indicadas na última páxina do aquivo)

 

(13-10-2015) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación de 1 condutor de desbrozadora para o Departamento do Rural.

 

(09-10-2015) Resultados da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 1 Condutor de Desbrozadora para o Departamento de Rural.

 

(07-10-2015) Rectificación Listado Provisional de Admitidos e Excluidos para cubrir 1 praza de Auxiliar Administrativo para Voluntariado.

 

(07-10-2015) Convocatoria para contratar a un Auxiliar Administrativo para o Departamento de Servizos Sociais e a Elaboración dunha lista de reserva aos efectos de contratacións futuras motivadas por baixas por enfermidade, ausencias xustificadas prolongadas, vacacións etc, segundo orde de puntuación.

 

(05-10-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Condutor de Desbrozadora para o Departamento de Rural.

 

(05-10-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Normalizador Lingüístico.

 

(05-10-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Auxiliar Administrativo para Voluntariado.

 

(05-10-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

 

(05-10-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir 1 praza de Operario de Mantemento.

 

(23-09-2015) Acta de sesión do grupo de traballo mixto encargado do proceso selectivo do persoal administrativo de apoio do Obradoiro de Emprego Casa da Música.

 

(23-09-2015) Acta de sesión do grupo de traballo mixto encargado do proceso selectivo do persoal docente do Obradoiro de Emprego Casa da Música.

 

(23-09-2015) Acta de sesión do grupo de traballo mixto encargado do proceso selectivo do/a Director/a do Obradoiro de Emprego Casa da Música.

 

(18-09-2015) Convocatoria para contratar a un condutor para un tractor desbrozadora dependente do Departamento do Rural.


(18-09-2015) Convocatoria para contratar a un operario de mantemento.


(18-09-2015) Convocatoria para contratar a un Auxiliar Administrativo para Voluntariado.


(18-09-2015) Convocatoria para contratar a un Normalizador Lingüístico.


(18-09-2015) Convocatoria para contratar a un/unha Licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte para o Departamento de Deportes, a través da modalidad de contratación laboral temporal por obra ou servicio determinado.

 

(15-09-2015) Listado definitivo selección do persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego Casa da Música.

 

(15-09-2015) Listaxe selección definitiva alumnos Obradoiro de Emprego.

 

(09-09-2015) Listado provisional Obradoiro de Emprego.

 

(13-08-2015) Resultados definitivos e proposta de contratación para a cobertura da praza de profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(13-08-2015) Resultados definitivos e proposta de contratación para a cobertura da praza de profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

 

(12-08-2015) Resultados definitivos e proposta de contratación para a cobertura da praza de profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

 

(10-08-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(07-08-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

 

(07-08-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

(06-08-2015) Bases de selección do alumnado-traballador do Obradoiro de Emprego Casa da Música.

 

(06-08-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(29-07-2015) Convocatoria para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(29-07-2015) Convocatoria para contratar a profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

(29-07-2015) Convocatoria para contratar a profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Música e Movemento.

 

(23-07-2015) Bases de selección do persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego Casa da Música.

 

(23-07-2015) Bases de selección do persoal administrativo de apoio do Obradoiro de Emprego Casa da Música.

 

(14-07-2015)  Resultado da proba teórica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(14-07-2015) Resultado da proba teórica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(14-07-2015) Resultado da proba teórica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(10-07-2015)  Resultado da proba práctica e orde de puntuación final do proceso selectivo para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

(10-07-2015) Resultado da proba teórica para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

(08-07-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(08-07-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(08-07-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(07-07-2015) Listado definitivo de admitidos para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

(07-07-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(07-07-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(07-07-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(23-06-2015) Convocatoria para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

(23-06-2015) Convocatoria para contratar a dous xefes de brigadas obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(23-06-2015) Convocatoria para contratar a seis peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(23-06-2015) Convocatoria para contratar a dous peóns conductores de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(11-06-2015) Resultados da proba do proceso selectivo para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(11-06-2015) Resultados da proba do proceso selectivo para contratar a 2 Limpiadores/as para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(11-06-2015) Resultados da proba do proceso selectivo para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(09-06-2015) Resultados do primeiro exercicio para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(09-06-2015) Resultados do primeiro exercicio para contratar a 2 Limpiadores/as para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(09-06-2015) Resultados do primeiro exercicio para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(05-06-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos e data de examen para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(05-06-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos e data de examen para contratar a 2 Limpiadores/as para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(05-06-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos e data de examen para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(03-06-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(03-06-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a 2 Limpiadores/as para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(03-06-2015) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(22-05-2015) Convocatoria para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(22-05-2015) Convocatoria para contratar a 2 Limpiadores/as para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(22-05-2015) Convocatoria para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

 

(18-05-2015) Resultado final do proceso selectivo para contratar como persoal laboral temporal a tres Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán.

 

(15-05-2015) Resultado da comprobación de estatura e probas de actitude físicas do proceso selectivo para contratar como persoal laboral temporal a tres Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán.

 

(13-05-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar como persoal laboral temporal a tres Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán.

 

(05-05-2015) Convocatoria para contratar como persoal laboral temporal a tres Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán.

 

(26-03-2015) Resultados das probas para contratar a 3 peóns, subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do “Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015” (“poceiro en redes de saneamento”)

 

(13-03-2015) Resultados das probas para contratar a 12 peóns, subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do “Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015” (“poceiro en redes de saneamento”)

 

(13-03-2015) Resultados das probas para contratar a 12 peóns, subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do “Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015” (“Operario de vehículo limpeza viaria”)

 

(12-03-2015) Resultados das probas para contratar a 10 peóns, subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do “Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015” (“Albanel, categoria: axudante”)

 

(10-03-2015) Acta do proceso selectivo para contratar a un Licenciado/a en Pedagoxía, Psicoloxía,Traballo Social ou Educación Social, con formación específica en drogodependencias.

 

(27-02-2015) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un Licenciado/a en Pedagoxía, Psicoloxía,Traballo Social ou Educación Social, con formación específica en drogodependencias.

 

(20-02-2015) Convocatoria para contratar a 10 peóns, subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do “Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015” (“Albanel, categoria: axudante”)

 

(20-02-2015) Convocatoria para contratar a 12 peóns, subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do “Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015” (“Operario de vehículo limpeza viaria”)

 

(20-02-2015) Convocatoria para contratar a 12 peóns, subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do “Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015” (“poceiro en redes de saneamento”)

 

(18-02-2015) Lista provisional de admitidos e excluidos para contratar a un Licenciado/a en Pedagoxía, Psicoloxía,Traballo Social ou Educación Social, con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas.

 

(03-02-2015) Convocatoria para contratar a un Licenciado/a en Pedagoxía, Psicoloxía,Traballo Social ou Educación Social, con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas.

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1