Contratacións anteriores

 

 

(02-11-2018) Puntuacións - Listado definitivo da selección de persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego "A Estrada 2018".

 

 

(30-10-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 orientador/a laboral (relación laboral de duración determinada).

 

 

(26-10-2018) Convocatoria entrevista do proceso de selección do persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A Estrada 2018".

 

 

(25-10-2018) Resultados do baremo na fase de concurso para a contratación de 1 orientador/a laboral (laboral temporal).

 

(25-10-2018) Listaxe definitivo do proceso de selección do persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A Estrada 2018"

 

(25-10-2018) Resultado da selección alumnado-traballador participantes no Obradoiro de Emprego "A Estrada 2018".

 

 

(25-10-2018) Resultado da parte práctica e resultado final do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de operarios/as de Protección Civil.

 

 

(23-10-2018) Resultado proba práctica e resultado final do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de encargados/as de Protección Civil.

 

 

(22-10-2018) Formación do Tribunal calificador da convocatoria dun posto de orientador laboral (persoal laboral temporal).

 

 

(19-10-2018) Listados provisionais do persoal directivo, docente e administrativo para Obradoiros de Emprego: "A Estrada 2018".

* O día para ALEGACIÓNS será o 22 de outubro na Oficina de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria na que se presentó toda a documentación. Horario de 9:00h a 14:00h AS ALEGACIÓNS ATENDERANSE DE MANEIRA PRESENCIAL E NO HORARIO INDICADO.

* O resultado final da baremación, o listado coas persoas que pasen á fase de ENTREVISTA e o lugar desta, publicaranse o día 26 de outubro neste taboleiro.

 

(19-10-2018) Datas das entrevistas do proceso de selección do alumnado-traballador participantes no Obradoiro de Emprego "A Estrada 2018".

 

 

(17-10-2018) Bases xerais da convocatoria dun posto de orientador laboral (persoal laboral temporal).

 

 

(11-10-2018) Resultado da parte teórica do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de operario/as de Protección Civil.

 

 

(10-10-2018) Resultado proba teórica do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de encargados/as de Protección Civil.

 

 

(08-10-2018) Reclamación fase concurso lista reserva operarios Protección Civil.

 

 

(27-09-2018) Bases do proceso de selección do alumnado-traballador participantes no Obradoiro de Emprego "A Estrada 2018".

 

(27-09-2018) Bases, baremos e anexos do proceso de selección do persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A Estrada 2018".

 

 

 

(14-09-2018) Puntuación da fase de concurso do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de encargados/as de protección civil.

(14-09-2018) Puntuación da fase de concurso do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de operario/as de protección civil.

(29-08-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de trombón para o Conservatorio Municipal.

 

(29-08-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

(29-08-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal.

 

(29-08-2018) Resultado do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

 

(27-08-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de trombón para o Conservatorio Municipal.

 

 

(24-08-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal.

 

 

(21-08-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

(21-08-2018) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de trombón para o Conservatorio Municipal.

 

(21-08-2018) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal.

 

(21-08-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

 

(09-08-2018) Corrección bases para a contratación de 1 Profesor de Educación Musical (claúsula oitava - parte práctica)

 

(09-08-2018) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha Profesor/a de Educación Musical para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal)

 

(09-08-2018) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha Profesor/a de Clarinete para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal)

 

(09-08-2018) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha Profesor/a de Frauta Traveseira para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal)

 

(09-08-2018) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha Profesor/a de Trombón para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal) 

 

 

(11-07-2018) Resultado da parte teórica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 xefe/a de brigada (Segunda convocatoria para cubrir vacante)

 

 

(10-07-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 1 xefe para as Brigadas Municipais.

 

 

(04-07-2018) Apertura de novo prazo para a presentación de instancias do proceso selectivo para contratar a 1 xefe de brigada, por producirse unha vacante, obxecto do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

 

 

 

(22-06-2018) Resultado da proba teórica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a 2 XEFES/AS para as brigadas municipais, obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

 

(21-06-2018) Resultado da proba teórica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a 6 PEÓNS para as brigadas municipais obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

(21-06-2018) Resultado da proba práctica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a 4 CONDUTORES DE VEHÍCULOS MOTOBOMBA para as brigadas municipais, obxectodo Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

 

(20-06-2018) Resultado da proba teórica e orde puntuación final do proceso selectivo para contratar a 2 PEÓNS CONDUTORES para as brigadas municipais obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

 

(20-06-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 xefes para as Brigadas Municipais.

 

 

(19-06-2018) Resultado da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 4 condutores/as de vehículos motobomba para as Brigadas Municipais.

 

 

(18-06-2018) Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 2 Xefes de brigada para as brigadas municipais, obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(18-06-2018) Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 6 peóns para as brigadas municipais, obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(18-06/2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 6 peons para as brigadas municipais

 

(15-06-2018) Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 4 condutores de vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(15-06-2018) Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 2 peóns condutores para as brigadas municipais, obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

(15-06-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 peóns-condutores para as Brigadas Municipais.

 

(15-06-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 4 condutores de vehículos motobomba para as Brigadas Municipais.

 

(15-06-2018) Ampliación do prazo para a presentación de instancias do proceso selectivo para contratar a dous xefes de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

 

(14-06-2018) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 6 peóns para as Brigadas Municipais.

 

 

(11-06-2018) Corrección de erro na lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a elaboración dunha lista reserva de Encargados/as para o Servizo de Protección Civil (persoal laboral temporal).

 

 

(07-06-2018) Modificación do tribunal calificador da convocatoria para a elaboración dunha lista reserva de operarios/as para o Servizo de Protección Civil (persoal laboral temporal).

 

(07-06-2018) Resultado da parte práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais.

 

(07-06-2018) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a elaboración dunha lista reserva de Encargados/as para o Servizo de Protección Civil (persoal laboral temporal).

 

(07-06-2018) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a elaboración dunha lista reserva de operarios/as para o Servizo de Protección Civil (persoal laboral temporal).

 

 

(06-06-2018) Resultado da parte práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

 

(06-06-2018) Bases para a contratación de 2 xefes para as Brigadas Municipais 2018.

 

(06-06-2018) Bases para a contratación de 6 peóns para as Brigadas Municipais 2018.

 

(06-06-2018) Bases para a contratación de 4 condutores/as de vehículos motobomba para as Brigadas Municipais 2018.

 

(06-06-2018) Bases para a contratación de 2 condutores/as para as Brigadas Municipais 2018.

 

 

(05-06-2018) Resultados da parte práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 socorrista para as Piscinas Municipais.

 

(05-06-2018) Resultados da proba teórica do proceso selectivo para a contratación de 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais.

 

 

(04-06-2018) Resultado da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 1 encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

 

 

(01-06-2018) Resultado proba teórica contratación 1 socorrista para as Piscinas Municipais.

 

 

 (31-05-2018) Aprobación do Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 1 encargado/a de taquilla para as Piscinas Municipais.

 

 (31-05-2018) Aprobación do Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais.

 

 (31-05-2018) Aprobación do Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 1 socorrista para as Piscinas Municipais.

 

 

(30-05-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

 

(30-05-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 socorrista para as Piscinas Municipais.

 

(30-05-2018) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais.

 

 

(29-05-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 condutor de desbrozadora para o Departamento de Rural.

 

 

(28-05-2018) Resultados da parte práctica do proceso selectivo para a contratación de 1 condutor de desbrozadora para o Departamento de Rural.

 

 

(23-05-2018) Resultados da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 1 condutor de desbrozadora para o Departamento de Rural.

 

 

(21-05-2018) Formación do tribunal calificador para a contratación de 1 condutor de desbrozadora para o Departamento de Rural.

 

(21-05-2018) Listado definitivo de admitidos e excluidos para a contratación de 1 condutor de desbrozadora para o Departamento de Rural.

 

(21-05-2018) Corrección erro da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a provisión dunha praza de Normalizador/a Lingüístico/a para o Departamento de Cultura (persoal laboral temporal).

 

 

(18-05-2018) Bases para a contratación en réxime laboral temporal de 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais.

 

(18-05-2018) Bases para a contratación en réxime laboral temporal de un/unha socorrista para as Piscinas Municipais.

 

(18-05-2018) Bases para a contratación en réxime laboral temporal de un/unha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

 

 

(09-05-2018) Listado provisional de admitidos e excluidos para a contratación de 1 condutor de desbrozadora para o Departamento de Rural.

 

(09-05-2018) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a provisión dunha praza de Normalizador/a Lingüístico/a para o Departamento de Cultura (persoal laboral temporal).

 

 

(19-04-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(19-04-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 limpadores/as, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(19-04-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 4 varredores/as, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(19-04-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 8 peóns forestais, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(18-04-2018) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 2 electricistas (axudantes), subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(18-04-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 3 fontaneiros/as (axudantes) subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(17-04-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 3 conserxes, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(17-04-2018) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 9 albaneis (axudantes), subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(13-04-2018) Nova puntuación total dos exercicios para a contratación de 4 varredores/as, subvencionados pola Deputación de Pontevedra, unha vez revisada por parte do Tribunal.

 

 

(12-04-2018) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(12-04-2018) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 fontaneiros/as (axudantes) subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(11-04-2018) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 2 electricistas (axudantes), subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-04-2018) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 4 varredores/as, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-04-2018) Comunicado erro por parte da Oficina de Emprego de A Estrada, na notificación da convocatoria a D. Jorge Puente Carballo, para realizar a proba para a contratación de 3 fontaneiros/as (axudantes) o día 6/04/18, convocouse por parte da citada oficina, para o día de hoxe, co seguinte resultado:

 

 

(10-04-2018) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 2 limpadores/as, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(10-04-2018) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 8 peóns forestais, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(09-04-2018) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 9 albaneis (axudantes), subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(09-04-2018) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 conserxes, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(09-04-2018) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 fontaneiros/as (axudantes) subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(06-04-2018) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 pintores/as, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(06-04-2018) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 electricistas, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

 

(05-04-2018) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 4 varredores/as, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(04-04-2018) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 limpiadores/as, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(04-04-2018) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 8 peóns forestais, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(04-04-2018) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 9 albaneis (axudantes), subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(04-04-2018) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 conserxes, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(19-03-2018) Bases para a contratación laboral temporal de traballadores e traballadoras desempregados/as ao abeiro da liña 3 do Plan de obras e servizos (Plan Concellos 2018) da Deputación Provincial de Pontevedra (subvencionado pola Deputación Provincial de Pontevedra).

LOGO DIPU

 

 

(09-03-2018) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a elaboración dunha lista reserva de Encargados/as para o Servizo de Protección Civil (persoal laboral temporal).

 

(09-03-2018) Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as da convocatoria para a elaboración dunha lista reserva de operarios/as para o Servizo de Protección Civil (persoal laboral temporal).

 

 

(27-02-2018) Bases xerais da convocatoria para a contratación de 1 normalizador/a lingüístico/a (persoal laboral temporal) para o Departamento de Cultura do Concello da Estrada.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1