Contratacións anteriores

 

(20-12-2019) Bases xerais da convocatoria de elaboración dunha lista reserva de psicólogos/as director/a do Centro de Información á Muller (CIM) do Concello da Estrada.

 

 

(28-10-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 Orientador/a laboral (relación laboral de duración determinada).

 

 

(25-10-2019) Resultados do baremo na fase de concurso para a contratación de 1 Orientador/a laboral (laboral temporal).

 

 

(23-10-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a contratación de 1 Orientador/a laboral (relación laboral de duración determinada).

 

 

(17-10-2019) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 1 Orientador/a laboral 2019.

 

 

(16-10-2019) Bases da contratación de 1 Orientador/a laboral mediante o sistema de concurso-oposición, consonte á subvención concedida ao abeiro da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia do 10 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades orientación laboral no exercicio 2019 (DOG núm. 30 do 12 de febreiro de 2019).

 

 

(03-09-2019) Resultado final do proceso selectivo para a cobertura dunha vacante de xefe de brigada para as brigadas de incendios municipais.

 

 

(02-09-2019) Listado definitivo de admitidos e excluidos para a cobertura dunha vacante de xefe para as brigadas de incendios municipais.

 

 

(30-08-2019) Apertura de novo prazo para a presentación de instancias do proceso selectivo para contratar a 1 xefe de brigada, por producirse unha vacante.

 

 

(29-08-2019) Resultado final do proceso selectivo para a cobertura dunha vacante de xefe de brigada.

 

(29-08-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor de trombón para o Conservatorio de Música.

 

 

(28-08-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(28-08-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal.

 

(28-08-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

(28-08-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de tuba para o Conservatorio Municipal.

 

 

(27-08-2019) Listado definitivo de admitidos e excluidos para a cobertura dunha vacante de xefe para as brigadas de incendios municipais.

 

 

(26-08-2019) Listado definitivo do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de tuba para o Conservatorio de Música.

 

(26-08-2019) Listado definitivo do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de trombón para o Conservatorio de Música.

 

 

(23-08-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor de clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(23-08-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor de educación musical para o Conservatorio Municipal.

 

(23-08-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

 

(22-08-2019) Apertura de novo prazo para a presentación de instancias do proceso selectivo para contratar a 1 xefe de brigada, por producirse unha vacante (ata o 27 de agosto de 2019).

 

 

(14-08-2019) Bases para a contratación de un profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal (8 horas semanais)

 

(14-08-2019) Bases para a contratación de un profesor de clariente para o Conservatorio Municipal (15 horas semanais)

 

(14-08-2019) Bases para a contratación de un profesor de Educación musical para o Conservatorio Municipal (6 horas semanais)

 

(14-08-2019) Bases para a contratación de un profesor de trombón para o Conservatorio Municipal (5 horas semanais)

 

(14-08-2019) Bases para a contratación de un profesor de tuba para o Conservatorio Municipal (3 horas semanais)

 

 

(08-08-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 6 peóns para as brigadas de incendios.

 

(08-08-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 5 conductores de vehículos motobomba para as brigadas de incendios.

 

(08-08-2019) Resultado da parte práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 conductores para as brigadas de incendios.

 

(07-08-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 xefes para as brigadas de incendios municipais.

 

(07-08-2019) Resultados da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 6 peóns para as brigadas de incendios.

 

(07-08-2019) Resultados da parte práctica do proceso selectivo para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba para as brigadas de incendios.

 

(07-08-2019) Resultados do exercicio obrigatorio para a contratación de 2 xefes para as brigadas de incendios municipais.

 

 

(05-08-2019) Resultado da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba.

 

(05-08-2019) Resultado da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 2 condutores para as brigadas de incendios.

 

 

(01-08-2019) Listado definitivo de admitidos e excluidos e data do exame para contratar a 5 condutores de vehículos motobomba para as brigadas de incendios.

 

 

(31-07-2019) Listado definitivo de admitidos e excluidos e data do exame para contratar a 2 xefes para as brigadas de incendios municipais.

 

(31-07-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as e data do exame para contratar a 2 peóns-condutores para as brigadas de incendios municipais.

 

(31-07-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as e data do exame para contratar a 6 peóns para as brigadas municipais.

 

 

(30-07-2019) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a 5 condutores de vehículos motobomba para as brigadas de incendios.

 

 

(24-07-2019) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 2 xefes para as brigadas de incendios.


(24-07-2019) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba.


(24-07-2019) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 2 condutores para as brigadas de incendios.


(24-07-2019) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 6 peóns para as brigadas de incendios.

 

 

(18-07-2019) Bases do proceso selectivo para a contratación de 2 xefes para as brigadas de incendios municipais 2019.

 

(18-07-2019) Bases do proceso selectivo para a contratación de 2 peóns-condutores para as brigadas de incendios municipais 2019.

 

(18-07-2019) Bases do proceso selectivo para a contratación de 6 peóns para as brigadas de incendios municipais 2019.

 

(18-07-2019) Bases do proceso selectivo para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba (incendios 2019).

 

 

(12-07-2019) Resultados do terceiro exercicio obrigatorio e resultado final do proceso selectivo para contratación de 1 licenciado/a en ciencias da actividade física e do deporte para o departamento de deportes

 

(08-07-2019) Resultado do segundo exercicio obrigatorio e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 auxiliar administrativo para o voluntariado (persoal laboral temporal).

 

 

(05-07-2019) Resultados do segundo exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a contratación de 1 licenciado/a en ciencias da actividade física e do deporte para o Departamento de Deportes.

 

 

(02-07-2019) Renuncia membro do Tribunal do proceso selectivo para a contratación de 1 auxiliar administrativo para o voluntariado.

 

 

(01-07-2019) Resultado do primeiro exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a contratación de 1 auxiliar administrativo para o voluntariado (persoal laboral temporal).

 

(01-07-2019) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio do proceso selectivo para contratación de 1 licenciado/a en ciencias da actividade física e do deporte para o departamento de deportes.

 

(01-07-2019) Resultados do terceiro exercicio obrigatorio e resultado final do proceso selectivo para contratación de 1 titulado/a superior con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas.

 

 

(19-06-2019) Listado provisional de admitidos/as e excluídos da convocatoria para cubrir con carácter definitivo un posto de limpador/a vacante na plantilla de persoal funcionario.

 

 

(18-06-2019) Tribunal calificador da convocatoria para a contratación mediante o sistema de oposición libre de 1 auxiliar administrativo/a para o voluntariado.

 

 

(17-06-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 auxiliar administrativo para o voluntariado (persoal laboral temporal).

 

(17-06-2019) Puntuacion 2º exercicio obrigatorio do proceso selectivo para contratación de 1 titulado/a superior con formación específica en drogodependencias e outras conductas aditivas.

 

 

(14-06-2019) Tribunal calificador para a contratación de 1 licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte para o Departamento de Deportes (persoal laboral temporal).

 

(14-06-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratación de 1 licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte para o Departamento de Deportes (persoal laboral temporal).

 

 

(12-06-2019) Resultados da parte práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 socorrista para as piscinas municipais.

 

(12-06-2019) Resultados do segundo exercicio e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 limpadores/as para as piscinas municipais.

 

 

(11-06-2019) Resultado do segundo exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a contratación de 1 encargado/a da taquilla para as piscinas municipais.

 

(11-06-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 limpadores/as para as piscinas municipais.

 

(11-06-2019) Resultados da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 1 socorrista para as piscinas municipais.

 

 

(10-06-2019) Resultado do primeiro exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a contratación de 1 encargado/a da taquilla para as piscinas municipais.

 

(10-06-2019) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio do proceso selectivo para contratación de 1 titulado/a superior con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas.

 

 

(07-06-2019) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 auxiliar administrativo para o voluntariado (persoal laboral temporal).

 

 

(06-06-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 2 limpadores/as para as piscinas municipais.

 

(06-06-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 encargado/a da taquilla para as piscinas municipais.

 

(06-06-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 socorrista para as piscinas municipais.

 

 

(05-06-2019) Tribunal calificador para a contratación de 1 Encargado/a de taquilla para as piscinas municipais.

 

(05-06-2019) Tribunal calificador para a contratación de 2 Limpadores/as para as piscinas municipais.

 

(05-06-2019) Tribunal calificador para a contratación de 1 Socorrista para as piscinas municipais.

 

 

(04-06-2019) Data do primeiro exercicio obrigatorio do proceso selectivo convocado por este Concello para contratación de 1 Titulado/a Superior de Drogodependencias e outras Condutas Aditivas.

 

 

(29-05-2019) Bases para a contratación en réxime laboral temporal de 2 limpadores/as para as Piscinas Municipais.

 

(29-05-2019) Bases para a contratación en réxime laboral temporal de un/unha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

 

(29-05-2019) Bases para a contratación en réxime laboral temporal de un/unha socorrista para as Piscinas Municipais.

 

 

(28-05-2019) Resultados do proceso selectivo para a contratación de 5 peóns perceptores de RISGA.

 

 

(24-05-2019) Puntuación da proba tipo test e resultado final do proceso selectivo da convocatoria de 1 bolsa de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

 

(21-05-2019) Formación do Tribunal calificador do proceso selectivo  da convocatoria para a contratación de 5 peóns perceptores de RISGA subvencionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

 

 

(21-05-2019) Puntuación da fase de méritos da convocatoria de 1 bolsa de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

(21-05-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as da convocatoria de 1 bolsa de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

 

(15-05-2019) Bases de para a contratación laboral temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA.

 

 

(13-05-2019) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as da convocatoria de 1 bolsa de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

 

(24-04-2019) Convocatoria pública de 1 bolsa de colaboración para Técnicos/as de Información Turística para a oficina de información turística do Concello da Estrada.

 

 

(02-04-2019) Instancia para la solicitude de admisión no proceso selectivo para a provisión e propiedade dunha praza de limpiador/a (personal funcionario) do Concello da Estrada.

 

(02-04-2019) Instancia para a solicitude de admisión no proceso selectivo para a provisión e propiedade dunha praza de operario/a de obras e servizos básicos (personal funcionario) do Concello da  Estrada.

 

(02-04-2019) Publicación no BOE para a provisión e propiedade dunha praza de limpiador/a (personal funcionario) do Concello da Estrada e dunha praza de operario/a de obras e servizos básicos (personal funcionario) do Concello da  Estrada. .

 

(26-03-2019) Corrección resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 4 peóns forestais, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Puntuación final do proceso selectivo para a contratación de 4 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Puntuación final do proceso selectivo para a contratación de 3 limpadores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 4 albaneis (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 electricistas (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 6 varredores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Puntuación final do proceso selectivo para a contratación de 3 conserxes, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(22-03-2019) Corrección da listaxe dos resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 6 varredores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(21-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 6 varredores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(21-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 4 peóns forestais, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(21-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntutación total para a contratación de 4 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(20-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 4 albaneis (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(18-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(18-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 2 electricistas (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(18-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 limpadores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(15-03-2019) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 conserxes, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(15-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 6 varredores/as , ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(14-03-2019) ANUNCIO de convocatoria de proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de funcionario/a de carreira (operario/a de obras e servizos básicos) polo sistema de oposición libre.

 

(14-03-2019) ANUNCIO de convocatoria de proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de funcionario/a de carreira (limpador/a) polo sistema de oposición libre.

 

(14-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 4 peóns forestais, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(14-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 4 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(14-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 4 albaneis (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(13-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(13-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 electricistas (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(12-03-2019) Resultado do segundo exercicio e resultado final do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais.

 

 

(11-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 limpadores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 conserxes, ao abeiro do Plan Concellos 2019 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(08-03-2019) Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais.

 

 

(04-03-2019) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 28 persoas desempregadas ao abeiro da Liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais (Plan Concellos 2019 da Deputación de Pontevedra).

 

 

(02-03-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 titulado/a superior con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas e data do exame.

 

 

(27-02-2019) Tribunal calificador da convocatoria para a contratación mediante o sistema de oposición libre de 1 Titulado/a Superior con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas en réxime laboral temporal.

 

 

(21-02-2019) Puntuación da fase de concurso do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais.

 

(21-02-2019) Bases para a contratación laboral temporal de traballadores e traballadoras desempregados/as ao abeiro da Liña 3 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2019) da Deputación Provincial de Pontevedra.

 

 

(15-02-2019) Publicación BOP: "Bases xerais da convocatoria para cubrir en propiedade unha praza de operario de obras e servizos básicos (persoal funcionario)"

 

(15-02-2019) Publicación BOP: "Bases xerais da convocatoria dunha praza en propiedade de limpador/a (persoal funcionario)"

 

 

(08-02-2019) Bases xerais da convocatoria dun posto de persoal auxiliar administrativo para o voluntariado (persoal laboral temporal).

 

 

(07-02-2019) Resultado da parte práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 normalizador/a lingüístico/a para o Departamento de Cultura.

 

 

(05-02-2019) OCUPACIÓNS "Plan Concellos 2019 (liña 3: emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos muncipais)"

 

(05-02-2019) Bases xerais da convocatoria dun posto de licenciado/a en ciencias da actividade física e do deporte para o Departamento de Deportes (persoal laboral temporal).

 

(05-02-2019) Bases xerais da convocatoria dun posto de titulado/a superior con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas (persoal laboral temporal).

 

 

(30-01-2019) Resultado da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 1 Normalizador/a Lingüístico/a para o Departamento de Cultura.

 

(30-01-2019) Modificación do Tribunal calificador designado na Resolución de Alcaldía nº 2019-0069, do proceso selectivo para a elaboración dunha Lista reserva de Traballadores Sociais, para o departamento de Servizos Sociais.

 

 

(22-01-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluídos da convocatoria de elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais (persoal laboral temporal) para o departamento de Servizos Sociais, polo procedemento de concurso-oposición.

 

 

(15-01-2019) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e data do exame da convocatoria para a provisión dunha praza de Normalizador/a Lingüístico/a para o Departamento de Cultura (persoal laboral temporal).

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1