Contratacións anteriores

 

 

(27/11/2020) Bases Xerais da convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo C, subgrupo C1, escala administración xeral, subescala administrativo, polo procedemento de oposición libre.

 

 

(03/11/2020) Resultados do segundo exercicio e resultado final do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais.

 

 

(30/10/2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 admnistrativo/a para as dependencias da Policía Local (persoal laboral temporal).

 

(30/10/2020) Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de Traballadores/As Sociais.

 

(30/10/2020) Modificación da puntuación outorgada na Valoración de méritos  "Lista Reserva Traballadores Sociais 2020".

 

 

(26/10/2020) Resultado do segundo exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a contratación de 1 administrativo/a (persoal laboral temporal) para as dependencias da Policía Local.

 

 

(23/10/2020) Puntuación da fase de concurso para a elaboración dunha Lista Reserva de traballadores sociais para o departamento de Servizos Sociais.

 

(23/10/2020) Listado definitivo de admitidos e excluidos para a elaboración dunha Lista Reserva de traballadores sociais para o departamento de Servizos Sociais.

 

 

(20/10/2020) Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para a contratación de 1 administrativo/a (persoal laboral temporal) para as dependencias da Policía Local.

 

 

(16/10/2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 administrativo/a para as dependencias da Policía Local e data do primeiro exercicio.

 

 

(14/10/2020) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 1 administrativo/a para as dependencias da Policía Local.

 

 

(09/10/2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a contratación de 1 administrativo/a para as dependencias da Policía Local.

 

(09/10/2020) Listado provisional de admitidos/as e excluídos/as e formación do Tribunal calificador do proceso selectivo para a elaboración dunha Lista Reserva de Traballadores Sociais 2020.

 

 

(01/10/2020) Bases da convocatoria para a contratación en prácticas de 1 diplomado/a en biblioteconomía e documentación/grao en información e documentación/ licenciatura en documentación ao abeiro do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” nos concellos 2020 da Deputación Provincial de Pontevedra.

 

 

(29/09/2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación en prácticas de  titulados/as universitarios e de ciclos superiores de formación profesional ao abeiro das Bases do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O TEU PRIMEIRO EMPREGO", subvencionado pola Deputación de Pontevedra"

 

 

(28/09/2020) Bases da convocatoria para a contratación en prácticas de 1 diplomado/a en biblioteconomía e documentación/grao en información e documentación/ licenciatura en documentación ao abeiro do Programa de Fomento da Empregabilidade na provincia de Pontevedra “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” nos Concellos 2020 da Deputación Provincial de Pontevedra.

 

 

(24/9/2020) Bases xerais do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais (Persoal Laboral Temporal) para o departamento de servizos sociais do Concello da Estrada.

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_7A38F0BC-DCC0-46B0-97EE-5F9B45589347&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200921.2020040735.pdf

 

(23/9/2020) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación 4 titulados/as universitarios e de ciclos superiores de formación profesional ao abeiro das Bases do programa de de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” nos Concellos 2020, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(23-09-2020) Bases Xerais da convocatoria dun posto de Administrativo (Persoal Laboral Temporal) para as dependencias da Policia Local

 

(17-09-2020) Bases para a contratación en prácticas de persoas tituladas universitarias e de formación profesional no Concello da Estrada ao abeiro do Programa de Fomento de empregabilidade na provincia de Pontevedra "O teu primeiro emprego" nos concellos 2020 da Deputacion Provincial de Pontevedra

 

(21-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de tuba para o Conservatorio Municipal.

 

(21-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(21-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

(21-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal.

 

 

(20-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de trombón para o Conservatorio Municipal.

 

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de tuba para o Conservatorio Municipal.

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de trombón para o Conservatorio Municipal.

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal.

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

 

(10-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de limpador/a (persoal funcionario).

 

 

(06-08-2020) Resultados do terceiro exercicio obrigatorio e resultado final do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de clarinete para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de tuba para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de trombón para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

 

(05-08-2020) Plantilla de resposta do segundo exercicio do proceso selectivo para a cobertura con carácter definitivo de 1 posto de limpador/a (persoal funcionario).

 

(05-08-2020) Plantilla de resposta do segundo exercicio do proceso selectivo para a cobertura con carácter definitivo de 1 posto de operario/a (persoal funcionario).

 

 

(04-08-2020) Resultados do segundo exercicio do proceso selectivo para cobertura con carácter definitivo de un posto de limpador/a (persoal funcionario).

 

(04-08-2020) Resultados do segundo exercicio e resultado final do proceso selectivo para cobertura con carácter definitivo de un posto de operario/a de obras e servizos básicos (persoal funcionario).

 

 

(03-08-2020) Resultados do segundo exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

 

(30-07-2020) Plantilla de respostas do primeiro exercicio para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de operario/a de obras e servizos básicos (persoal funcionario)

 

(30-07-2020) Plantilla de respostas do primeiro exercicio para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de limpador/a (persoal funcionario)

 

 

(29-07-2020) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de operario/a de de obras e servizos básicos (persoal funcionario)

 

(29-07-2020) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de limpador/a (persoal funcionario)

 

(29-07-2020) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

(29-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a cobertura de 1 vacante de xefe de brigada para as Brigadas Municipais.

 

 

(27-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a cobertura de 1 vacante de xefe para as Brigadas Municipais.

 

(27-07-2020) Resultado final peóns brigadas de incendios 2020 (correxido).

 

 

(24-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

 

(22-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 6 peóns de brigada para as brigadas municipais.

 

(22-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 condutores de brigada para as brigadas municipais.

 

(22-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba para as brigadas municipais.

 

(22-07-2020) Apertura de novo prazo para a presentación de instancias do proceso selectivo para contratar a 1 xefe de brigada para o ano 2020, por producirse unha vacante. (Presentar instancias: 23 e 24 de xullo)

 

 

(21-07-2020) Resultado final da convocatoria de 2 bolsas de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

 

(21-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 xefes de brigada para as brigadas municipais.

 

 

(20-07-2020) Resultados da parte teórica do exercicio obrigatorio para contratar a 2 peóns - condutores para as brigadas municipais.

 

(20-07-2020) Resultado do exercicio teórico do proceso selectivo para contratar a 5 condutores vehículos motobomba para as brigadas municipais.

 

 

(15-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 xefes para as brigadas municipais.

 

(15-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 5 condutores vehículos motobomba para as brigadas municipais.

 

(15-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 peóns condutores para as brigadas municipais.

 

(15-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 6 peóns para as brigadas municipais.

 

 

(15-07-2020) Formación do Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 2 xefes de brigada para as brigadas de incendios municipais.

 

(15-07-2020) Formación do Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba para as brigadas de incendios municipais.

 

(15-07-2020) Formación do Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 2 peóns condutores para as brigadas de incendios municipais.

 

(15-07-2020) Formación do Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 6 peóns para as brigadas de incendios municipais.

 

 

(14-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as da convocatoria de 2 bolsas de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

(14-07-2020) Acta valoración méritos da convocatoria de 2 bolsas de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

 

(10-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

 

(09-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as da convocatoria de 2 bolsas de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

 

(08-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 5 condutores vehículos motobomba para as Brigadas Municipais.

 

(08-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 xefes para as Brigadas Municipais.

 

(08-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 6 peóns para as Brigadas Municipais.

 

(08-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 peóns condutores para as Brigadas Municipais.

 

 

(06-07-2020) Aprobación listado definitivo admitidos/as e excluidos/as proceso selectivo para cubrir con carácter definitivo un posto de operario/a / Tribunal calificador e data do 1º exame.

 

(06-07-2020) Aprobación listado definitivo admitidos/as e excluidos/as proceso selectivo para cubrir con carácter definitivo un posto de limpiador/a / Tribunal calificador e data do 1º exame.

 

 

(01-07-2020) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de persoas desempregadas perceptoras de RISGA.

 

 

(30-06-2020) Bases para a contratación laboral temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA.

 

 

(22-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(17-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(17-06-2020) Bases da convocatoria pública de 2 bolsas de colaboración para Técnicos/as de Información Turística para a Oficina de Información Turística do Concello da Estrada.

 

 (17-06-2020) Bases para a contratación de 2 xefes para as Brigadas de Incendios Municipais 2020.

 

(17-06-2020) Bases para a contratación de 6 peóns para as Brigadas de Incendios Municipais 2020.

 

(17-06-2020) Bases para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba para as Brigadas de Incendios Municipais 2020.

 

(17-06-2020) Bases para a contratación de 2 peóns- condutores para as Brigadas de Incendios Municipais 2020.

 

 

 

(16-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 4 albaneis (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 5 peóns forestais ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 fontaneiros/as (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 electricistas (axudante) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 3 conserxes ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 condutor/a, ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

 

 

(10-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(09-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 5 peóns forestais ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(09-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 4 albaneis (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(09-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 2 electricistas (axudante) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(09-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 2 fontaneiros/as (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(08-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 5 peóns forestais ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(08-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(08-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 conserxes ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(05-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 1 condutor/a, ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(05-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 electricistas (axudante) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(05-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 4 albaneis (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(04-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 fontaneiros/as (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(04-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 conserxes ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(04-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 1 condutor/a, ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(29-05-2020) Formación dos Tribunais calificadores da convocatoria para a contratación de 3 conserxes, 2 electricistas (axudante), 5 peóns forestais, 3 peóns de obras públicas, 2 fontaneiros/as (Oficial 1ª), 4 albaneis (Oficial 1ª) e 1 condutor/a de camión, subvencionados pola Deputación Provincial de Pontevedra ao abeiro do Plan Concellos 2020.

 

 

(27-05-2020) Bases para a contratación laboral temporal de traballadores e traballadoras desempregados/as ao abeiro da Liña 3 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020) da Deputación Provincial de Pontevedra.

 

 

(12-05-2020) PLAN CONCELLOS 2020 (LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS )

A Xunta de Goberno Local da Excma. Deputación de Pontevedra na súa sesión extraordinaria do día 4 de maio de 2020, concedeu a este concello unha subvención por importe de 195.542,86 €uros, ao abeiro do Plan Concellos2020, correspondente á liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. (BOP n.º 1, do 02.01.2020).


O obxecto desta subvención é a contratación de 20 persoas desempregadas inscritas no Servizo público de emprego de Galicia, como demandantes non ocupados, nas seguintes ocupacións:

  • Conserxe
  • Oficial 1ª Fontaneiros/as
  • Electricista (axudante)
  • Oficial 1º Albaneis
  • Peón forestal
  • Peón de obras públicas 
  • Condutor/a camión

Descargar información completa.

 

 

 

(04-03-2020) Bases para a elaboración dunha lista reserva de psicólogos/as director/a do Centro de Información á Muller (CIM) do Concello da Estrada.

Prazo de presentación de instancias: ata o día 16 de marzo de 2020, incluido.

 

 

(19-02-2020) Resultados do terceiro exercicio obrigatorio e resultado final do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

 

(13-02-2020) Resultados do segundo exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

(10-02-2020) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

 

(04-02-2020) Corrección listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

 

(31-01-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

(31-01-2020) Tribunal calificador do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a - Director/a do CIM.

 

 

(24-01-2020) Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as para a cobertura dun posto de operario/a vacante na plantilla de persoal funcionario.

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1