Taxa pola instalación de portadas, escaparates e vitrinas

Que é ? A utilización, aproveitamento ou ocupación do subsolo de terreos de dominio publico municipal mediante
Quen o pode solicitar ? Calquer persoa física ou xurídica interesada.
Que documentos hai que
achegar?
- Unha solicitude asinada.
- Un plano co detalle da superficie do aproveitamento solicitado e a súa situación dentro do termo municipal.
Canto custa ? O que se indica no anexo da Ordenanza fiscal reguladora.
Cando se pode facer ? En calquera momento.
Onde se solicita ? No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ? Un máximo de 15 días.
Que documentación entrega o Concello ? - Unha copia da resolución adoptada.
- Recibo de pagamento das taxas.
Outras informacións de interese O solicitante debera cumprir as normas de seguridade vixentes en cada momento.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1