Recollida e Tratamento de Lixo - Baixa no servizo

Que é ? Baixa no Padrón da taxa de recollida do lixo.
Quen o pode solicitar ? Os propietarios dos inmobles ou os seus representantes
Onde se solicita ? No Rexistro Xeral do Concello.
Que documentos hai que
presentar ?
Solicitude de baixa dirixida ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello fundamentando ou alegando que o inmoble non reúne condicións de habitabilidade ou que presenta estado de ruína (que se informará polos servizos técnicos municipais), ou por cesamento das actividades comerciais, industriais ou profesionais.
Canto custa ? É gratuíta.
Cando se pode solicitar ? En calquera momento.

A baixa surtirá efectos no período natural seguinte ao de presentación da mesma podendo, no seu caso, prorratearse por meses.
Máis información Servizos de subministro de auga e sumidoiros.
- Na zona urbana o recibo ten periodicidade bimestral e comprende xunto coa taxa de recollida de lixo, a da auga e a da rede de sumidoiros. Na zona rural o recibo e semestral.
Ordenanza fiscal da taxa de recollida e tratamento de lixo.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1