Portelo único

Que é ? Permite presentar nas oficinas do Concello a documentación administrativa dirixida á Xunta de Galicia.
As funcións que comprende son :
- Rexistro Xeral de escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas a calquera organo da Administración Autonómica de Galicia.
- Información xeral da Administración Autonómica de Galicia.
- Información particular sobre aqueles expedientes administrativos tramitados por instancia perante a Administración Autonómica de Galicia, nos que o solicitante sexa o interesado.
- Acceso ao Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma.
Quen o pode utilizar ? Calquera persoa interesada.
Que documentos hai que achegar? Os mesmos que se se presentaran nas correspondentes dependencias da Xunta de Galicia.
Canto custa ? Gratuíto.
Como e donde se pode presentar ? No Rexistro Xeral do Concello de luns a venres en horario de 9 a 13,30 horas.
Que documentación entrega o Concello ? - Un xustificante de entrega da documentación achegada.
Outras informacións de interese Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
- Convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia e Admón. Pública e a F.E.G.A.M.P.
- Orde do 14/02/01 pola que se dispón o comezo da actividade administrativa a efectos de Rexistro Xeral de documentación dirixida á Xunta de Galicia, no Concello da Estrada e outros.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1