Compulsa de documentos

Que é ? Certifica que un documento é exactamente igual ca o orixinal.
Quen o pode solicitar ? Calquera persoa interesada.
Que documentos hai que
achegar ?
O documento orixinal é unha fotocopia do mesmo.
Canto custa ? O que se indica nas Ordenanzas Fiscais do Concello
Cando se pode facer ? Sempre.
Onde se solicita ? Persoalmente nas Oficinas Xerais do Concello
Canto tempo tarda a resposta ? Inmediata.
Que documentación entrega o Concello ? - Orixinal
- Fotocopia cotexada
- Recibo de pagamento das taxas.
Outras informacións de interese O Concello tan só cotexa documentos emitidos polo propio Concello ou que vaian a ser tramitados polo mesmo.
Tan só se cotexan documentos orixinais, non se compulsan fotocopias de fotocopias compulsadas.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1