Certificados tributarios

Que é ? Documento que expide o Concello para xustificar os conceptose contías polos que un cidadán paga á Administración municipal, e os datos que nela constan nunha determinada data.
Quen o pode solicitar ? A persoa interesada ou outra debidamente autorizada.
Qué documentación hai que presentar? 1. A solicitude cuberta.
2. O D.N.I.
3. Se o trámite se fai a través dun representante :
- fotocopia do D.N.I. da persoa interesada
- autorización da persoa interesada
Canto custa ? Segundo as Ordenanzas Fiscais
Canto custa ? Sempre.
Onde se pode presentar ? No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Onde se pode presentar ? - De 1 a 15 días.
Que documentación; entrega o Concello ? - Resgardo da presentación da solicitude.
- O documento solicitado.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1