Alegacións a multas

Que é ? Trámite polo que se fai constar por escrito a disconformidade por unha sanción ou denuncia imposta polo Concello.
Quen o pode solicitar ? Calquera persoa á que se impoña unha denuncia.
Que documentos hai que achegar ? 1. Escrito de alegacións.
2. Fotocopia da denuncia
3. Toda aquela documentación que o solicitante considere oportuno como achega de probas que o eximan da denuncia.
Canto custa ? Gratuíto.
Cando se pode facer ? Sempre, dentro do prazo establecido.
Como e donde se pode presentar ? No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ? Menos de 3 meses, que se contan a partir da data de presentación das alegacións no Rexistro Xeral de Entrada do Concello.
Que documentación entrega o concello ? - Xustificante da presentación da solicitude.
- Notificación da resolución das alegacións.
Outras informacións de interese A presentación de alegacións non modifica o prazo voluntario de pagamento da sanción coa bonificación que regulamentariamente lle correspondese.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1