Anuncios

Anuncio deslinde Ribela

24 Xaneiro 2014

O Concello Pleno, na súa sesión extraordinaria de data 2 de decembro de 2013, entre outros acordos e previos os informes e trámites preceptivos, aprobou, de oficio, o exercizo contraditorio dunha acción de deslinde administrativo de camiño radicado á altura da finca número 244 da ZCP de Ribela; en sede do inescusable deber de defensa municipal do seu patrimonio.

Para descargar a información completa prema aquí.

Anuncio deslinde Guimarei

24 Xaneiro 2014

O Concello Pleno, na súa sesión extraordinaria de data 2 de decembro de 2013, entre outros acordos e previos os informes e trámites preceptivos, aprobou, de oficio, o exercizo contraditorio dunha acción de deslinde administrativo de camiño radicado entre as fincas números 143,144 e 166 da ZCP de Guimarei; en sede do inescusable deber de defensa municipal do seu patrimonio.

Para descargar a información completa prema aquí

 

"Ordenanza reguladora de Instalación de funcionamento das estruturas radioeléctricas de telecomunicacións"

10 Decembro 2013

En sesión plenaria do 5 de setembro de 2013 aprobouse a Ordenanza reguladora para a "Instalación e funcionamento das estruturas radioeléctricas de telecomunicacións do Concello da Estrada".

Ler Máis

Desafectación dun camiño público ( 495,00 m2 ) radicado entre as leiras números 462-2, 463-1 e 463-2 da ZCP de San Miguel de Cora

11 Novembro 2013

O que se somete a información pública durante o prazo de 1 mes computado a partires da publicación deste Edito no Boletín Oficial da Provincia, para eventual presentación de reclamacións/obxecións perante o Concello polos posibles interesados.

Descargar información.

 

 

Aprobación inicial da Ordenanza municipal para a instalación e funcionamento das estruturas radioeléctricas de telecomunicacións do Concello da Estrada.

09 Setembro 2013

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1