Aprobación inicial do regulamento de organización e funcionamento do servizo socioeducativo municipal "Espazo Concilia A Estrada"

24 Xaneiro 2018

Con data de 4 de xaneiro de 2018 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación inicial do Regulamento de Organización do Servizo Socioeducativo “Espazo Concilia A Estrada”.

 

Faise público o Acordo a efectos de que os interesados poidan consultar o expediente no Departamento de Servizos Sociais do Concello, e realizar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas, no prazo de 30 días hábiles, a contar dende o seguinte ao de publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia.

 

De non presentarse reclamacións ou suxestións dentro de prazo, o Acordo, ata entón provisional, entenderanse definitivamente adoptado, procedéndose á publicación no BOP do texto íntegro da Ordenanza modificada.

 

Descargar pdf.

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1