Texto refundido do proxecto de expropiación de terreos e bens para zona verde de sistema xeral SX-ZV-P15

25 Outubro 2017

En data 05.10.17, previos os informes e trámites preceptivos, o Concello Pleno adoptou, entre outros acordos, o referido á aprobación do expediente de expropiación fundamentado no documento técnico Texto refundido do proxecto de expropiación de terreos e bens para zona verde de sistema xeral SX-ZV-P15 ( actuación illada en solo urbano de ampliación dos xardíns da Alameda ), elaborado en data 19.09.17 por parte do arquitecto municipal ( Sr. Ponte Clares ), froito, por unha parte, da análise particular e conxunto das alegacións presentadas en tempo e forma, e, por outra banda, da representación gráfica alternativa xeorreferenciada realizada para o recinto/perímetro afectado ( igualmente aprobada/ratificada, logo de ser validada pola Dirección Xeral do Catastro - CSV 541EXY56P4CDSY7K - e solicitada a súa inscripción rexistral ).

Descargar información completa.

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1