Anuncio "aprobación inicial de modificación da Ordenanza reguladora do Estacionamento do Horario Limitado"

11 Agosto 2014

Con data de 7 de agosto de 2014 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación inicial de modificación da Ordenanza reguladora do Estacionamento do Horario Limitado.

Faise público o Acordo a efectos de que os interesado poidan consultar o expediente na Secretaria Xeral do Concello, e realizar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas, no prazo de 30 días, a contar dende o seguinte ao de publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia.

De non presentarse reclamacións ou suxestións dentro de prazo, o Acordo, ata entón provisional, entenderase definitivamente adoptado, procedéndose á publicación no BOP do texto íntegro da Ordenanza modificada.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1