Que ofrecemos

 

  • EN ASESORAMENTO XURÍDICO: Información e asesoramento xurídico gratuíto en xeral sobre calquera tema que teña que ver cos dereitos das mulleres: civil (separacións, divorcios...), penal (violencia de xénero, agresións, acoso...), laboral (maternidade, redución de xornada...); e solicitude de xustiza gratuíta cando proceda.
  • EN ATENCIÓN PSICOLÓXICA: orientación psicolóxica, intervención e apoio psicolóxico en xeral, para as mulleres que o precisen co fin de promover as condicións para que a liberdade e a igualdade da persoa e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas, así como remover os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude de xeito individual ou familiar, tamén realización de informes psicolóxicos que foran solicitados por organismos públicos.

 

Ademáis, no CIM se organizan actividades como cursos formativos, charlas, campañas de sensibilización sobre o principio de igualdade, etc. Colabórase tamén con áreas como Emprego, Cultura, Servizos Sociais, Centros educativos, Centro de saúde, Forzas e Corpos de seguridade, entre outras, co fin de maximizar os recursos.

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1