Viaxes do imserso (temporada 21/22)

30 Xuño 2021

A partir de mañá día 1 de xullo e ata o día 29 de xullo (ambos incluídos), abre o prazo para anotarse nos viaxes do imserso (temporada 21/22).

 

Os requisitos son os seguintes:

 1. As persoas residentes en España que reúnan algún dos seguintes requisitos:
  1. Ser pensionista de xubilación do sistema de Seguridade Social español.
  2. Ser pensionista de viuvez con cincuenta e cinco ou máis anos de idade do sistema de Seguridade Social español.
  3. Ser pensionista por outros conceptos do sistema de Seguridade Social español ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con 60 anos cumpridos ou máis anos de idade.
  4. Ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social español, con sesenta e cinco anos cumpridos ou máis anos de idade.
 2. Españois de orixe emigrantes que retornasen a España, sempre que sexan pensionistas dos sistemas públicos de Seguridade Social do país ou países aos que emigrasen.

 

Lugar para anotarse: Departamento de Servizos Sociais e Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas; e pola sede electrónica do Concello da Estrada.

 

Prazo para anotarse: do 1 ao 29 de xullo de 2021 (ambos incluídos)

 

 O criterio de selección de participantes será por número de rexisto de entrada.
 
 
Para aqueles que viaxen por primeira vez deberán presentar a seguinte documentación:
 • Copia do NIF/ NIE da persoa solicitante.
 • Copia do NIF/ NIE do cónxuxe, parella de feito ou unión estable e do/da fillo/a, no seu caso.
 • Copia do título de familia numerosa, no seu caso.
 • Acreditación da pensión e outros ingresos da persoa solicitante e, no seu caso, do cónxuxe, parella de feito ou unión estable.
 • Copia do certificado de discapacidade da persoa solicitante e do/da fillo/a, no seu caso.
 • Copia libro de familia
 

Modelos de solicitude que deberán presentar (Para aqueles que viaxen por primeira vez deberán cubrir as dúas solicitudes):

 

 

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1