Plan Especial para a fixación de aliñación na finca núm. 527 Z.C.P. de San Miguel de Barcala

05 Febreiro 2021

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 28.09.20, adoptou, entre outros, o acordo de aprobar inicialmente o documento do Plan Especial para a fixación de aliñación na finca núm. 527 Z.C.P. de San Miguel de Barcala, asinado pola arquitecta, Dna. Beatriz Abel Pazos (visado en data 10/08/2016) e o anudado Documento Técnico que incorpora as aliñacións no núcleo 07/05 Paraño, asinado por igual arquitecta, en data outubro de 2018 (sen visar); promovido por Dna. Eva María Fariña Dios .

Descargar documento completo.

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1