Plan Parcial de Ordenación do sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06 Avenida de Vigo

14 Xullo 2020

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 22.06.20, aprobou inicialmente o Proxecto de Urbanización para o desenvolvemento urbanístico e edificatorio do Plan Parcial de Ordenación do sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06 Avenida de Vigo.

O apuntado Proxecto de Urbanización sométese a trámite de información pública, para xeral coñecemento, polo prazo dun mes computable a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Descargar información completa.

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1