Concello da Estrada

Trámites

Imposto sobre Vehículos - Exencións ou bonificacións

Que é ?A dispensa de pagar o imposto sobre vehículos do que se poden beneficiar, entre outros, os coches adaptados para minusválidos ou os vehículos con un antigüidade superior aos 30 anos.
Quen o pode solicitar ?Os propietarios dos vehículos.
A lista completa de exencións ou bonificación pode consultarse no artigo 4 da Ordenanza fiscal
Que documentación hai que presentar ?

A solicitude cuberta.
– No caso de exención por minusvalía, indicaranse as características do vehículo, a súa matrícula e a causa do beneficio.

– No caso de vehículos con antigüidade superior aos 30 anos, acreditación da mesma. Os anos contaranse a partir da data da súa fabricación, se esta non se coñecese tomarase como tal a súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data na que o correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar.

Canto custa ?A tramitación é gratuíta.
Cando se pode facer ?Antes do 31 de decembro de cada ano. A exención terá efectos no exercicio seguinte ao que se fixo a solicitude.
Como e donde hai que presentalo ?No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ?45 días.
Que documentación entrega o Concello ?Comunicación do decreto de concesión da exención.
Onde podo atopar máis información ?Consultando a Ordenanza fiscal.

 

Scroll ao inicio
Skip to content