Concello da Estrada

Trámites

Expedientes en marcha previos Lei 9/2017

Expedientes previos Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público.

Contratos de Servizos

Contratos de subministracións

Algúns contratos relacionados con fondos FEDER

Outros contratos

Contratos de Obra

Scroll ao inicio
Skip to content