Concello da Estrada

O Concello

Corporación Municipal

O Pleno da Corporación celebra as súas sesións ordinarias o primeiro xoves de cada mes ás 20.30 horas no salón de plenos da casa do concello.

Está composto por vinte e un concelleiros, dos que trece pertencen ao Partido Popular, cinco ao P.S. de G.-PSOE, dous ao B.N.G e un a móvete.


José Carlos López Campos

Alcalde

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

Dna. Amalia Goldar Cora

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Juan Manuel Constenla Carbón

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. María del Carmen Durán Lea

D. José Ismael Pena Villamor

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Gonzalo Louzao Dono

D. Alfonso Figueiras Rey

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Manuel Magariños Maceiras

D. Luis López Bueno

Dna. Amalia Lago Durán

D. Román Suárez Porto

Dna. María Belén López Pena

D. Juan Carlos González Barcia

D. Xoán Reyes Villar

Dna. Vanesa Iglesias Casal

Dna. María del Mar Blanco Casais

Scroll ao inicio
Skip to content