Concello da Estrada

O Concello

Comisións Informativas

Están formadas por un Presidente ou delegado da presidencia e once vogais. Nelas están representados todos os grupos políticos que forman a Corporación Municipal. Poden ser permanentes ou especiais.


 – Comisión Informativa de Facenda e  Especial de Contas

Titulares:

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Alfonso Figueiras Rey

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Manuel Magariños Maceiras

 

Suplentes:

Dna. Amalia Goldar Cora

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

D. José Ismael Pena Villamor

D. Gonzalo Louzao Dono

 

Titulares:

D. Luis López Bueno

Dna. María Belén López Pena

D. Juan Carlos González Barcia

 

Suplentes:

Dna. Amalia Lago Durán

D. Román Suárez Porto

Titular:

D. Xoán Reyes Villar

Suplente:

Dna. Vanesa Iglesias Casal

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

-Comisión Informativa de Urbanismo e axenda urbana

Titulares:

D. Gonzalo Louzao Dono

Dna. María del Carmen Durán Lea

D. José Ismael Pena Villamor

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Manuel Magariños Maceiras

Suplentes:

Dna. Amalia Goldar Cora

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

D. Alfonso Figueiras Rey

Titulares:

D. Román Suárez Porto

Dna. Amalia Lago Durán

D. Juan Carlos González Barcia

Suplentes:

D. Luís López Bueno

Dna. María Belén López Pena

Titular:

D. Xoán Reyes Villar

Suplente:

Dna. Vanesa Iglesias Casal

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

-Comisión Informativa de Organización, Persoal e Asuntos Xerais

Titulares:

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Alfonso Figueiras Rey

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Manuel Magariños Maceiras

Suplentes:

Dna. Amalia Goldar Cora

Dna. María Ángeles Pais Carbia

Dna. María del Carmen Durán Lea

D. José Ismael Pena Villamor

D. Gonzalo Louzao Dono

Titulares:

D. Luis López Bueno

D. Román Suárez Porto

Dna. Amalia Lago Durán

Suplentes:

Dna. María Belén López Pena

D. Juan Carlos González Barcia

Titular:

Dna. Vanesa Iglesias Casal

Suplente:

D. Xoán Reyes Villar

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

-Comisión Informativa de Benestar Social, Igualdade e Educación

Titulares:

Dna. Amalia Goldar Cora

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. María del Carmen Durán Lea

D. Alfonso Figueiras Rey

D. Manuel Magariños Maceiras

Suplentes:

D. Juan Manuel Constenla Carbón

D. José Ismael Pena Villamor

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Gonzalo Louzao Dono

D. Óscar Alejandro Durán Barros

Titulares:

Dna. Amalia Lago Durán

D. Román Suárez Porto

Dna. María Belén López Pena

Suplentes:

D. Luís López Bueno

D. Juan Carlos González Barcia

Titular:

Dna. Vanesa Iglesias Casal

Suplente:

D. Xoán Reyes Villar

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

-Comisión Informativa de Cultura e Deportes

Titulares:

D. José Ismael Pena Villamor

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Juan Manuel Constenla Carbón

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Alfonso Figueiras Rey

Suplentes:

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

Dna. Amalia Goldar Cora

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Manuel Magariños Maceiras

Titulares:

Dna. María Belén López Pena

D. Juan Carlos González Barcia

Dna. Amalia Lago Durán

Suplentes:

D. Luis López Bueno

D. Román Suárez Porto

Titular:

D. Xoán Reyes Villar

Suplente:

Dna. Vanesa Iglesias Casal

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

-Comisión Informativa de Rural e Medio Ambiente

Titulares:

D. Gonzalo Louzao Dono

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

Dna. María del Carmen Durán Lea

D. José Ismael Pena Villamor

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Alfonso Figueiras Rey

Suplentes:

Dna. Amalia Goldar Cora

D. Juan Manuel Constenla Carbón

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Manuel Magariños Maceiras

Titulares:

D. Luis López Bueno

D. Román Suárez Porto

Dna. Amalia Lago Durán

Suplentes:

Dna. María Belén López Pena

D. Juan Carlos González Barcia

Titular:

Dna. Vanesa Iglesias Casal

Suplente:

D. Xoán Reyes Villar

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

-Comisión  Informativa de Promoción Económica e Turismo

Titulares:

D. Óscar Aejandro Durán Barros

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Alfonso Figueiras Rey

D. Manuel Magariños Maceiras

Suplentes:

Dna. Amalia Goldar Cora

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Juan Manuel Constenla Carbón

D. José Ismael Pena Villamor

D. Gonzalo Louzao Dono

Titulares:

D. Juan Carlos González Barcia

Dna. Amalia Lago Durán

Dna. María Belén López Pena

Suplentes:

D. Luis López Bueno

D. Román Suárez Porto

Titular:

D. Xoán Reyes Villar

Suplente:

Dna. Vanesa Iglesias Casal

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

-Comisión  Informativa de Reto Demográfico

Titulares:

D. Manuel Magariños Maceiras

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. José Ismael Pena Villamor

Suplentes:

Dna. Amalia Goldar Cora

D. Juan Manuel Constenla Carbón

D. Gonzalo Louzao Dono

D. Alfonso Figueiras Rey

D. Óscar Alejandro Durán Barros

Titulares:

D. Luis López Bueno

Dna. María Belén López Pena

D. Román Suárez Porto

Suplentes:

Dna. Amalia Lago Durán

D. Juan Carlos González Barcia

Titular:

Dna. Vanesa Iglesias Casal

Suplente:

D. Xoán Reyes Villar

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

Scroll ao inicio
Skip to content