Concello da Estrada

O Concello

Áreas de goberno

Concellarías

-Áreas de Facenda, Organización e Funcionamento, así como a de Persoal:

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

-Áreas de Benestar Social, Igualdade e Educación, así como a de Urbanismo:

Dna. Amalia Goldar Cora

-Áreas de Sanidade, Turismo e Relacións Institucionais:

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

-Áreas de Desenvolvemento Rural e Actividade Agrogandeira:

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

-Áreas de Deportes e Participación Cidadá:

D. José Ismael Pena Villamor

-Áreas de Promoción Económica, Comercio e Mercados, así como Parques e Xardíns e Servizos Municipais:

D. Óscar Alejandro Durán Barros

– Áreas de Cultura, Lingua, Xuventude, Emprego e apoio ó Rural:

Dna. Lucia Seoane Rosende

– Áreas de Novas Tecnoloxías, Conectividade e Reto Demográfico e Vivenda:

D. Manuel Magariños Maceiras

– Áreas de Medio Ambiente e Asociacionismo Rural:

Dna. María del Carmen Durán Lea

– Áreas de Apoio a Promoción Económica e Emprendemento:

D. Alfonso Figueiras Rey

– Área de Apoio a Cultura:

Dna. Jéssica Rodríguez Calviño

 

Scroll ao inicio
Skip to content