Concello da Estrada

O Concello

Áreas de goberno

Concellarías

-Áreas de Parques e Xardíns, Servizos Municipais, Cultura (incluíndo Normalización Lingüística), Medio Ambiente, Seguridade e Protección Civil:

D. Juan Manuel Constenla Carbón

-Áreas de Facenda, Organización e Funcionamento, e Persoal:

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

-Áreas de Benestar Social, Igualdade e Educación:

Dna. Amalia Goldar Cora

-Áreas de Sanidade, Turismo e Relacións Institucionais:

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

-Área de Desenvolvemento Rural e Actividade Agrogandeira:

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

-Áreas de Deportes e Participación Cidadá:

D. José Ismael Pena Villamor

-Área de Promoción Económica, Comercio, Emprego e Vivenda:

D. Óscar Alejandro Durán Barros

-Áreas de Urbanismo, Eventos, Mercados, Rural e Obras:

D. Gonzalo Louzao Dono

– Área de Xuventude:

Dna. Lucia Seoane Rosende

– Área de Novas Tecnoloxías, Conectividade e Reto Demográfico:

D. Manuel Magariños Maceiras

– Compartirán a Área de Apoio Rural:

D. Alfonso Figueiras Rey e Dna. María del Carmen Durán Lea

 

Scroll ao inicio
Skip to content