Concello da Estrada

Trámites

Certificados tributarios

Que é ?Documento que expide o Concello para xustificar os conceptose contías polos que un cidadán paga á Administración municipal, e os datos que nela constan nunha determinada data.
Quen o pode solicitar ?A persoa interesada ou outra debidamente autorizada.
Qué documentación hai que presentar?1. A solicitude cuberta.
2. O D.N.I.
3. Se o trámite se fai a través dun representante :
– fotocopia do D.N.I. da persoa interesada
– autorización da persoa interesada
Canto custa ?Segundo as Ordenanzas Fiscais
Canto custa ?Sempre.
Onde se pode presentar ?No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Onde se pode presentar ?– De 1 a 15 días.
Que documentación; entrega o Concello ?– Resgardo da presentación da solicitude.
– O documento solicitado.

Scroll ao inicio
Skip to content