Concello da Estrada

Campamentos de nadal 2023

A QUEN VAI DIRIXIDO: A rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os 3 e 12 anos(escolarizados) e empadroados no Concello da Estrada.

DATAS E HORARIO: 22,26,27,28 e 29 de decembro e 2, 3, 4, e 5 de xaneiro. En horario de 8:30 a 14:30.

PRAZAS: 30 rapaces/as nas instalacións de SOEI e 10 rapaces/as no Espazo Concilia.

LUGAR DE CELEBRACION:

 • Instalacións de SOEI
 • Espazo Concilia (Novo Mercado)

PRAZO DE INSCRICIÓN: do 27 de novembro ó 15 de decembro (ambos incluídos)

COTA DE INSCRICIÓN: 

 • O prezo será de 26€ por participante 
 • O segundo membro da unidade familiar terá un desconto do 20% (20€), e a partir do terceiro membro da unidade familiar será gratuíto.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: As solicitudes de inscrición deberán presentarse no Departamento de Servizos Sociais do Concello da Estrada (en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres) ou a través da sede electrónica do Concello da Estrada (https://aestrada.sedelectronica.gal).

 A documentación a presentar xunto coa solicitude, é a seguinte: 

 • Descargar ficha inscrición
 • Libro de familia (só si solicita bonificación por 2º/3º irmán participante)
 •  Fotocopia do xustificante de ocupación laboral: 2 últimas nóminas, certificado de vida laboral ou último recibo de cota á S.S. no réxime especial de traballadores por conta propia.

No caso de que o nº de solicitudes supere a previsión de prazas, atenderanse as solicitudes segundo o seguinte orde de prioridades:

 1. Familias atendidas que conten con ditame de bonificación por razóns de risco.
 2. Familias nas que os seus pais, titores ou gardadores dos menores inscritos acrediten atoparse traballando durante o período de inscrición da actividade.
 3. Rapaces e rapazas que acrediten a condición da familia numerosa ou monoparental.
 4. Orde de entrada das solicitudes.

 

Scroll ao inicio
Skip to content