Concello da Estrada

Anuncio desafectación tramo/anaco de camiño público radicado en Souto – San Miguel de Barcala

12 Novembro 2019

O Concello Pleno, na súa sesión celebrada en data 03.10.19, previos os informes e trámites preceptivos, aprobou inicialmente a desafectación do tramo/anaco de camiño público radicado en Souto – San Miguel de Barcala que de seguido se describe:

Descargar pdf.

 

 

 

 

 

Scroll ao inicio
Skip to content