Para realizar o Pagamento debe introducir os datos contidos na 'Cédula de Notificación' que se lle enviou.
e-mail de contacto
Copyright 2012 Concello da Estrada(Pontevedra).
Concello da Estrada
Enderezo electrónico de contacto recaudacionaestrada@aestrada.com
recaudacionaestrada@aestrada.com
 Guía Rápida

autoliquidaciones.html