Subvencións

Convocatoria de subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o período 2018-2019.

 

Beneficiarias:

a) Microempresas e pequenas empresas situadas en zonas rurais. Para estes efectos, a definición de pequena empresa é a que resulta do Regulamento (UE) núm. 651/2014, do 17 de xuño, pola que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE).

b) Persoas físicas que residan nunha zona rural.

c) Titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.

 

Requisito para tódolos casos: haber sido constituídas antes do 1 de xaneiro de 2018.

 

Proxectos subvencionables:

a) Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.

b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE). Non obstante o anterior, para este sector de actividade excluiranse aqueles proxectos cun orzamento elixible superior a 60.000 €.

c) Prestación de servizos en calquera sector económico, con exclusión das empresas de servizos de maquinaria agrícola e forestal e das empresas de servizos enerxéticos.

d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).

e) Actividades de ocio, recreativas e deportivas.

f) Artesanía e actividades artesanais.

g) Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico

h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.

i) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE

 

Prazo de solicitude: 1 mes

 

Orde: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180129/AnuncioO90-271217-0001_gl.pdf

 

 

 

Bases reguladoras e convocatoria do ano 2017 do programa de axudas municipais á creación de empresas

Desde o día 25 de abril e ata o 10 de maio (ámbolos dous inclusive) podes solicitar as axudas ás persoas emprendedoras do Concello da Estrada.

Ler Máis

Bases reguladoras e Convocatoria do ano 2016 do Programa Axudas Municipais á Creación de Empresas

Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEMES), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 31 de decembro de 2015 ( entendéndose por inicio da actividade a alta no I.A.E.).

Prazo de solicitude: ata o 6 de xuño de 2016.

Ler Máis

Bases reguladoras para a convocatoria de Subvencións con finalidade de carácter de Promoción Económica para o ano 2015

O prazo de presentación de solictudes será de 10 días hábiles, iniciándose ao día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, é dicir, do 21 de xullo ao 1 de agosto. Facilitarase toda a información e documentación nas oficinas de AEDL do concello ( 1º andar) e da Fundación Cultural. O teléfono de contacto para calquera dúbida é (986 57 00 30 / ext. 4326)

Descargar bases

Descargar anexo I

Descargar anexo II

Descargar anexo III

Descargar anexo IV

Descargar anexo V

 

 

Bases reguladoras e convocatoria do ano 2015 do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas

O prazo de presentación de solictudes será de 10 días hábiles, iniciándose ao día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, é dicir, do 21 de xullo ao 1 de agosto. Facilitarase toda a información e documentación nas oficinas de AEDL do concello ( 1º andar) e da Fundación Cultural. O teléfono de contacto para calquera dúbida é (986 57 00 30 / ext. 4326)

Descargar bases

Descagar anexo I

Descagar anexo II

Descagar anexo III

Descagar anexo IV

Descagar anexo V

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1